Categorie: Onderzoek

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

‘De discussie over kansengelijkheid moet veel explicieter’

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan.

Vooraankondiging drie calls for proposals

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Integratie theorie en praktijk: een nieuw model

Slaviša Radović ontwierp als onderdeel van zijn promotieonderzoek het mARC (more Authentic, Reflective and Collaborative) model.

Onderzoek naar inzet Academische leraren

Er is vanuit Hogeschool en Universiteit Leiden onderzocht wat de behoeften zijn van academische leraren primair onderwijs wat betreft hun inzet, professionalisering en kennisdeling.

Wat zijn de opbrengsten van vernieuwingsscholen als Agora?

De Open Universiteit gaat de komende vier jaar (2022-2025) verder met het onderzoek naar de (onderwijs)loopbaan van leerlingen van Agora-scholen.

MOOC’s zijn zeer geschikt voor docentprofessionalisering

In opdracht van de Europese Teacher Academy is onderzocht of MOOC’s (Massive Open Online Courses) goede professionaliseringsactiviteiten zijn.

Literatuurstudie naar het voorkomen van ongelijkheidspraktijken in het hoger onderwijs

Diversiteit en inclusie is ook binnen de lerarenopleidingen een hot item.