Tag: onderzoek

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

‘De discussie over kansengelijkheid moet veel explicieter’

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan.

Voorstellen indienen EAPRIL: tot 21 april 2022

Van 23-25 november vindt de EAPRIL 2022 conference in Nijmegen plaats.