Categorie: Nieuws

Werkconferentie lerarenopleiders ‘Hoe doe je het?’

Het thema ‘gezonde relaties en seksualiteit’, dat hoort er natuurlijk gewoon bij in de lerarenopleiding.

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het Velon Congres 2023 te leveren!

Studiedag 2022 “Kansen voor alle leerlingen”

Op vrijdag 11 november vindt de jaarlijkse Velon studiedag plaats in Rotterdam. Dit jaar is het thema “Kansen voor alle leerlingen”.

Online congres Levende Talen 2022

Levende Talen: de meeste dynamische en gerenommeerde vakvereniging voor alle taalleraren in Nederland…

5 oktober: dag over onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

Samen voor goed onderwijs.

Doe mee: lid-werft-lid actie!

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Educatief Programma Floriade

Lessen over het thema duurzaamheid

Universitaire master en bevoegdheid primair onderwijs binnen twee jaar

Vanaf aankomende september (2022) kunnen studenten die basisschoolleraar willen worden, in Utrecht het tweejarige mastertraject MPabo volgen.

Vier universiteiten gaan een master bevoegdheid leraar primair onderwijs aanbieden

Als de NVAO de plannen goedkeuren mogen de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Amsterdam (VU en UvA) een masteropleiding aanbieden die opleidt tot leraar in het basisonderwijs.

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Levende Talen organiseert dit najaar een congres over vakvernieuwing.

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad bereidt momenteel een advies voor over taal- en rekenonderwijs.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort en het daarvoor de ‘Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)’ opgericht.

Inductie voor behoud van leraren in het mbo

CINOP organiseerde in maart 2022 een webinar over een inductieprogramma voor nieuwe collega’s in het MBO.

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

‘De discussie over kansengelijkheid moet veel explicieter’

‘The rocky road to innovation in higher education’

Comenius Festival 2022; 12 mei 2022 9.00 – 17.00 uur.

Voorstellen indienen EAPRIL: tot 21 april 2022

Van 23-25 november vindt de EAPRIL 2022 conference in Nijmegen plaats.

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

Geef schrijfonderwijs een impuls!

Het Handschriftonderwijs Symposium richt zich speciaal op het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Leden werven leden

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Stappenplan voor een goed inductieprogramma

CINOP organiseert een webinar of een inductieprogramma voor nieuwe docenten binnen het mbo.

Oproep aan trajectbegeleiders BRLO

Op steeds meer instituten worden trajecten aangeboden om opleiders voor te bereiden op de Beroepsregistratie.

Velov-Velon Congres voor Lerarenopleiders 2022

Het Congres voor Lerarenopleiders 2022 gaat door op 17 en 18 maart 2022!

Oproep voor bijdragen themanummer TvL 2022

Het thema is dit jaar ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’.

Terugblik Velon Studiedag 21 januari 2022

“Toekomstbestendig opleiden in de regio: de kracht van diversiteit”

Oproep inventarisatie vernieuwende initiatieven

Wij willen graag vernieuwende initiatieven voor het opleiden van leraren in kaart brengen.

Het regeerakkoord en lerarenopleiders

Wat lezen we uit het coalitieakkoord – dat de vier regerende partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) samen hebben opgesteld – voor de lerarenopleidingen?

Studienamiddag ‘geschiedenis van de lerarenopleidingen’

“De lerarenopleidingen: actuele debatten in historisch perspectief”

Lerarenopleiders gezocht

Voor de rubriek ‘Op lesbezoek met…’ zoekt Didactief lerarenopleiders.

Velon zijn we samen!

Deze flyer geeft je taal! Lees meer over Velon en BRLO…

Het programma is bekend!

Het is zo ver… Het volledige programma van het Velov-Velon Congres voor Lerarenopleiders 2022 staat online!

Kerstwens van de voorzitter

Afgelopen jaar was mede door corona een veelbewogen jaar.

Nieuw! Themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het themanummer van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is uit!

Velon studiedag is online

De Velon studiedag is verplaatst naar vrijdag 21 januari 2022. Je kan je nog aanmelden!

Schrijf nu in met vroegboekkorting voor het Velov-Velon congres!

Sinds 26 november 2021 is het mogelijk om je in te schrijven voor het Congres voor Lerarenopleiders 2022.

De praktijk van opleiden in de school doorontwikkelen

Themagroep Samen opleiden in de school vraagt: “Doe jij ook mee?”

Wie maakt een video voor het Velov-Velon congres 2022?

De organisatie van het congres voor lerarenopleiders 2022 wil graag een videocompilatie maken.

Het veranderende landschap van de lerarenopleiding

Nieuw blog online! Lees meer over de geschiedenis van de lerarenopleiders.

‘Dag van de Lerarenopleider’ was een succes

Het was op 5 november een bijzondere dag voor lerarenopleiders in Nederland.

Blog: “Wat is een lerarenopleider eigenlijk?”

En vooral… Wat is er zo leuk en leerzaam aan?

De week van Samen Opleiden 2022

Save the date! Reserveer 11 t/m 13 april 2022 alvast in de agenda .