Categorie: Nieuws

Velon congres 2024: welkom in Utrecht

De data zijn bekend! Noteer 18 en 19 maart 2024 als de data voor het komende Velon-congres in Utrecht.

Jaarverslag 2022

De vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (Velon) heeft het jaarverslag over 2022 vastgesteld.

Manifest Samen Opleiden en Professionaliseren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de voorlopersgroep Samen Opleiden maakten een manifest: het samen opleiden (en…

Nieuw bij Velon: Pop – up themagroepen

Velon stimuleert professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Daarom een nieuw initiatief: pop-up themagroepen van 1 jaar. Reageer voor 1 juli.

minister Dennis Wiersma. Foto Martijn Beekman

Minister Wiersma wil meer centrale aansturing lerarenopleidingen

Nieuwsbericht van Science Guide, april 2023: Minister Wiersma wil meer centrale aansturing lerarenopleidingen.

Maak kennis met het Velon-bestuur

Ontmoet de bestuursleden van Velon (2023).

Whitepaper ‘Focus op professie’: lees de uitgangspunten bij herziening Landelijk Beroepsregister

Lees hier het whitepaper Focus op professie, waarmee we het Beroepsregister Lerarenopleiders gaan herzien. Lees verder! Dit project start september 2023.

Manifest Flexibele Opleiders

Bij het Velon Congres van 13-14 maart 2023 is het manifest ‘Flexibele Opleiders’ aangeboden aan het Velon-bestuur, door de themagroep.

Nieuwe Velon-bestuursleden: maak kennis met Michelle en Ingeborg

Ontmoet twee nieuwe leden van het Velon-bestuur: sinds maart 2023 zijn lerarenopleiders Michelle Mcdonnell en Ingeborg Jansen lid van het bestuur.

Zwolle, bedankt!

Velon bedankt Zwolse 8 voor samenwerking bij de organisatie van het landelijk Velon congres op 13-14 maart 2023.

Kools ‘beste hoofdredacteur tijdschrift’

De Velon verraste hoofdredacteur Quinta Kools met een eigen certificaat: ze is gekozen tot ‘beste hoofdredcteur’. Bedankt Quinta!

Velon studiedag 2023

Op vrijdag 10 november 2023 vindt de Velon studiedag plaats, ditmaal samen met de werkconferentie Bestuursakkoord Flexibilisering VH-UNL/ICL. Het programma volgt nog.

Van de voorzitter

Velon-voorzitter Oolbekkink-Marchand: de beroepsgroep lerarenopleiders wordt steeds diverser. Wij willen alle opleiders betrekken bij onze activiteiten. Lees verder, hoe wij dat doen.

De Staat van het Onderwijs 2023

De Onderwijsinspectie presenteert op 10 mei 2023 de Staat van het Onderwijs 2023. Aanmelden is mogelijk om deel te nemen aan het congres hierover. Of download de Staat van het Onderwijs 2023.

De week van samen opleiden 2023

Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. Meld je aan bij het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.

Samen blijven(d) leren – opbrengst seminar

Hier lees je de opbrengst van het Velon-seminar ‘Samen Blijven(d) Leren’, door Peter Lorist en Miranda Timmermans. Gehouden op 8 december 2022, n.a.v. het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’.

International Day of Education

Education is a human right, a public good and a public responsibility. The United Nations General Assembly proclaimed 24 January as International Day of Education, in celebration of the role of education for peace and development.

Lerarenopleider aan het woord…

Mijn naam is Zehra Kaya en ik ben sinds 2011 werkzaam op het Rhedens in Dieren.

Pedagogen voor de klas vanwege het lerarentekort en verhoging pedagogische input

In de provincie Zeeland staan binnenkort ook pedagogen voor de klas op basisscholen. Die keuze is gemaakt als oplossing voor het lerarentekort, maar ook om te zorgen voor beter onderwijs.

Podcast ‘Op zoek naar het ideale leernetwerk’ 

Opgenomen ter verrijking van het (nog te publiceren) artikel ‘Netwerkleren in Teacher Learning Groups: Ontwerpprincipes voor het pabo-curriculum’ voor het ‘Tijdschrift voor lerarenopleiders’, maar ook zelfstandig te beluisteren.

Aanmelding prolongatie voorjaar 2023

Bericht van het Velon bureau.

Doe mee: lid-werft-lid actie!

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Van de voorzitter

Vanaf september 2022 werken we als Velon vanuit ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Tweede Dag van de Lerarenopleider was een succes

Een korte terugblik op de dag dat we lerarenopleiders in het zonnetje hebben gezet.

Word vriend van Didactief

Help hen de continuïteit van hun onafhankelijke vakblad voor onderwijsonderzoek te borgen!

Nieuwe podcast: beleef het eerste jaar voor de klas mee door de ogen van twee starters

Lesgeven is een prachtig vak, waarbij je veel kunt betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat.

Vandaag is het de Dag van de Lerarenopleider!

Een fantastische dag voor jou, als betrokken lerarenopleider!

De landelijke generieke kennisbasis krijgt een brede basis voor associate degree, bachelor en master

Het generieke deel van de kennisbasis voor de lerarenopleidingen voor vo en mbo wordt herijkt en krijgt een nieuwe opzet.

Lerarenopleiders aan het woord…

De Dag van de Lerarenopleider is dit jaar op 4 november 2022. In het kader hiervan delen we graag een gesprek tussen twee lerarenopleiders over deze dag.

Optimalisering doorstroom mbo – pabo

Studenten afkomstig van het mbo moesten tot voor kort de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek succesvol afronden als ze wilden starten op de pabo.

Martine Derks Programmacoördinator BRLO

Martine Derks is per 1 november Programmacoördinator BRLO bij Velon.

Seminar – Life is tough but so are you!

Over het proactief werken aan veerkracht van leraren in opleiding.

Van de voorzitter

In ons meerjarenbeleidsplan spreken we de ambitie uit dat we willen werken aan een actueel en relevant…

Werkconferentie lerarenopleiders ‘Hoe doe je het?’

Het thema ‘gezonde relaties en seksualiteit’, dat hoort er natuurlijk gewoon bij in de lerarenopleiding.

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het Velon Congres 2023 te leveren!

Online congres Levende Talen 2022

Levende Talen: de meeste dynamische en gerenommeerde vakvereniging voor alle taalleraren in Nederland…

5 oktober: dag over onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

Samen voor goed onderwijs.

Educatief Programma Floriade

Lessen over het thema duurzaamheid

Universitaire master en bevoegdheid primair onderwijs binnen twee jaar

Vanaf aankomende september (2022) kunnen studenten die basisschoolleraar willen worden, in Utrecht het tweejarige mastertraject MPabo volgen.

Vier universiteiten gaan een master bevoegdheid leraar primair onderwijs aanbieden

Als de NVAO de plannen goedkeuren mogen de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Amsterdam (VU en UvA) een masteropleiding aanbieden die opleidt tot leraar in het basisonderwijs.