Categorie: Nieuws

dank en welkom ledenraad

Afscheid en welkom ledenraad

We zijn heel blij dat we maar liefst 9 nieuwe mensen mogen verwelkomen in onze Velon ledenraad!…

logo Info TED

Uitnodiging tot deelname aan de InFoTed Academy 2025

Ben jij schoolopleider, instituutsopleider, werkplekbegeleider, onderzoeker, programmaleider docentprofessionalisering of op andere wijze verantwoordelijk voor of nauw betrokken…

podcast de staat van het onderwijs

Podcast De Staat van het Onderwijs

Vorige week nam onze voorzitter Helma Oolbekkink-Marchand deel aan een gesprek met minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf…

Verdiepingscursus rekenen en wiskunde

Verdiepingscursus opleiders rekenen en wiskunde

Ben je opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heb je behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing…

Gemengde brugklassen onderzoek

Nieuwe factsheet: Gemengde brugklassen bieden een kans voor gelijke onderwijskansen

De vroege selectie in het onderwijs kan ertoe leiden dat leerlingen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en…

Kennisrotonde vraag

Kennisrotonde: effect van executieve functies trainen op taal- en rekenprestaties?

De vraag van de kennisrotonde is dit keer: In hoeverre heeft executieve functies trainen een positief effect…

Onderwijsraad Een klemmend beroep

Advies Onderwijsraad ‘Een klemmend beroep’

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Het huidige arbeidsmarkttekort leidt…

Inge Vossenaar herziening beroepsstandaard

Velon Congres: uitreiking herziening beroepsstandaard aan Inge Vossenaar

Tijdens de eerste dag van het Velon Congres, op maandag 18 maart, werd de eerste opbrengst uit…