Categorie: Nieuws

Samen blijven(d) leren

Hier lees je de opbrengst van het Velon-seminar ‘Samen Blijvend(d) Leren’, door Peter Lorist en Miranda Timmermans. Gehouden op 8 december 2022, n.a.v. het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’.

International Day of Education

Education is a human right, a public good and a public responsibility. The United Nations General Assembly proclaimed 24 January as International Day of Education, in celebration of the role of education for peace and development.

Lerarenopleider aan het woord…

Mijn naam is Zehra Kaya en ik ben sinds 2011 werkzaam op het Rhedens in Dieren.

Pedagogen voor de klas vanwege het lerarentekort en verhoging pedagogische input

In de provincie Zeeland staan binnenkort ook pedagogen voor de klas op basisscholen. Die keuze is gemaakt als oplossing voor het lerarentekort, maar ook om te zorgen voor beter onderwijs.

Podcast ‘Op zoek naar het ideale leernetwerk’ 

Opgenomen ter verrijking van het (nog te publiceren) artikel ‘Netwerkleren in Teacher Learning Groups: Ontwerpprincipes voor het pabo-curriculum’ voor het ‘Tijdschrift voor lerarenopleiders’, maar ook zelfstandig te beluisteren.

Aanmelding prolongatie voorjaar 2023

Bericht van het Velon bureau.

Doe mee: lid-werft-lid actie!

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Van de voorzitter

Vanaf september 2022 werken we als Velon vanuit ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Tweede Dag van de Lerarenopleider was een succes

Een korte terugblik op de dag dat we lerarenopleiders in het zonnetje hebben gezet.

Word vriend van Didactief

Help hen de continuïteit van hun onafhankelijke vakblad voor onderwijsonderzoek te borgen!

Nieuwe podcast: beleef het eerste jaar voor de klas mee door de ogen van twee starters

Lesgeven is een prachtig vak, waarbij je veel kunt betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat.

Vandaag is het de Dag van de Lerarenopleider!

Een fantastische dag voor jou, als betrokken lerarenopleider!

De landelijke generieke kennisbasis krijgt een brede basis voor associate degree, bachelor en master

Het generieke deel van de kennisbasis voor de lerarenopleidingen voor vo en mbo wordt herijkt en krijgt een nieuwe opzet.

Lerarenopleiders aan het woord…

De Dag van de Lerarenopleider is dit jaar op 4 november 2022. In het kader hiervan delen we graag een gesprek tussen twee lerarenopleiders over deze dag.

Optimalisering doorstroom mbo – pabo

Studenten afkomstig van het mbo moesten tot voor kort de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek succesvol afronden als ze wilden starten op de pabo.

Martine Derks Programmacoördinator BRLO

Martine Derks is per 1 november Programmacoördinator BRLO bij Velon.

Seminar – Life is tough but so are you!

Over het proactief werken aan veerkracht van leraren in opleiding.

Van de voorzitter

In ons meerjarenbeleidsplan spreken we de ambitie uit dat we willen werken aan een actueel en relevant…

Werkconferentie lerarenopleiders ‘Hoe doe je het?’

Het thema ‘gezonde relaties en seksualiteit’, dat hoort er natuurlijk gewoon bij in de lerarenopleiding.

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het Velon Congres 2023 te leveren!

Online congres Levende Talen 2022

Levende Talen: de meeste dynamische en gerenommeerde vakvereniging voor alle taalleraren in Nederland…

5 oktober: dag over onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

Samen voor goed onderwijs.

Educatief Programma Floriade

Lessen over het thema duurzaamheid

Universitaire master en bevoegdheid primair onderwijs binnen twee jaar

Vanaf aankomende september (2022) kunnen studenten die basisschoolleraar willen worden, in Utrecht het tweejarige mastertraject MPabo volgen.

Vier universiteiten gaan een master bevoegdheid leraar primair onderwijs aanbieden

Als de NVAO de plannen goedkeuren mogen de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Amsterdam (VU en UvA) een masteropleiding aanbieden die opleidt tot leraar in het basisonderwijs.

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Levende Talen organiseert dit najaar een congres over vakvernieuwing.

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad bereidt momenteel een advies voor over taal- en rekenonderwijs.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort en het daarvoor de ‘Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)’ opgericht.

Inductie voor behoud van leraren in het mbo

CINOP organiseerde in maart 2022 een webinar over een inductieprogramma voor nieuwe collega’s in het MBO.

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

‘De discussie over kansengelijkheid moet veel explicieter’

‘The rocky road to innovation in higher education’

Comenius Festival 2022; 12 mei 2022 9.00 – 17.00 uur.

Voorstellen indienen EAPRIL: tot 21 april 2022

Van 23-25 november vindt de EAPRIL 2022 conference in Nijmegen plaats.

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

Geef schrijfonderwijs een impuls!

Het Handschriftonderwijs Symposium richt zich speciaal op het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Leden werven leden

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Stappenplan voor een goed inductieprogramma

CINOP organiseert een webinar of een inductieprogramma voor nieuwe docenten binnen het mbo.

Oproep aan trajectbegeleiders BRLO

Op steeds meer instituten worden trajecten aangeboden om opleiders voor te bereiden op de Beroepsregistratie.

Velov-Velon Congres voor Lerarenopleiders 2022

Het Congres voor Lerarenopleiders 2022 gaat door op 17 en 18 maart 2022!

Oproep voor bijdragen themanummer TvL 2022

Het thema is dit jaar ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’.

Terugblik Velon Studiedag 21 januari 2022

“Toekomstbestendig opleiden in de regio: de kracht van diversiteit”