Privacyverklaring

Velon.nl, BRLO.nl en Lerarenopleider.nl zijn websites van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (Velon).

Velon, bereikbaar via privacy@velon.nl, vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. De via deze websites, andere online media en schriftelijke communicatie van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Registreren als Velon lid, BRLO geregistreerde, of als deelnemer van Velon activiteiten;
 2. Informatie opvragen over Velon services en producten en deze (online) aanschaffen;
 3. Bepaalde diensten en producten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
 4. Deelnemen aan bijeenkomsten, werkgroepen en andere evenementen waarbij je in persoon aanwezig bent;
 5. Deelnemen in Velon online communities, waaronder onze kanalen/pagina’s en blogs in sociale media;
 6. Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van Velon;
 7. Ons helpen bij het verbeteren van diensten en producten en toestaan dat Velon u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten;
 8. Persoonlijke berichten die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van Velon.

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen
Tijdens uw interactie met Velon, bijvoorbeeld door u te registreren als lid van de beroepsvereniging, kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • NAW gegevens;
 • E-mailadres(sen);
 • Telefoonnummer(s);
 • Gender, leeftijd, geboortegegevens;
 • Betalingeninformatie;
 • Professionele interesse(s);
 • Andere gegevens met betrekking tot uw (lidmaatschaps-)activiteiten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina’s die u op de website van Velon bezoekt;
 • Enzovoort.

Het gebruik van cookies
Om uw bezoek aan de websites en andere online media te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor een hulpprogramma. De aanbieder van dit programma kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens de aanbieder verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben de aanbieder niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Sociale Media Plugins
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval onder andere door Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van deze partijen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens delen met anderen
Velon kan uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, haar partners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Velon heeft passende en adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers binnen Europa.

Uw rechten
U hebt het recht Velon te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan privacy@velon.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Velon behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot privacy@velon.nl.