over ons

organisatie

Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. De organisatie bestaat uit een bestuur, ledenraad en een bureau.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Velon-leden. Zij voeren hun bestuurstaken vrijwillig uit.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter. Zij is lector van het lectoraat Naar een meervoudige professionaliteit van leraren bij de HAN en universitair docent aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen.
  • Anna van der Want, vicevoorzitter en penningmeester. Zij is lerarenopleider en coördinator onderzoek bij het Marnix Innovatie Centrum van de Marnix Academie te Utrecht.
  • Maaike Vervoort, algemeen lid. Zij is hoofddocent en onderzoeker bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van hogeschool Saxion in Enschede.
  • Karin Derksen, algemeen lid. Zij is Strategisch Adviseur Academische OpleidingsScholen bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg.
  • Fadie Hanna, algemeen lid. Hij is lerarenopleider primair onderwijs op de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA).
  • Martine van Rijswijk, algemeen lid. Zij is lerarenopleider en onderzoeker bij het Centrum voor Onderwijs en Leren, afdeling Educatie van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
  • Karen Slot, algemeen lid. Zij is docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam bij de tweedegraadslerarenopleidingen. Ook is zij bestuurder van BiOND, de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor begeleiders in het onderwijs.

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit minstens vijftien Velon-leden die door de leden zijn verkozen. Zij voeren hun taken vrijwillig uit. De ledenraad komt minstens twee keer per jaar bijeen. De ledenraad denkt actief mee over het verenigingsbeleid en zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het Velon-bestuur. Daarnaast heeft de ledenraad formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

“De ledenraad zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het bestuur.”

De nieuwe Ledenraad bestaat nu uit 21 leden. Graag stellen we hen aan je voor.

Maak kennis met de Ledenraad

Bureau

Het Velon-bureau ondersteunt het bestuur en is betrokken bij de organisatie en uitvoering van de verenigingsactiviteiten en beroepsregistratie.

Michèl de Vries, Verenigingsmanager
Michèl ondersteunt het bestuur en de ledenraad van Velon. Ook organiseert hij alle beroepsregistratie trajecten. E-mail: verenigingsmanager@velon.nl. Michèl stelt zich voor.

Femke van Glansbeek-Timmermans, medewerker Coördinatie
Femke coördineert alle activiteiten binnen de ledenorganisatie. E-mail: femke.vanglansbeek@velon.nl.

Angelique Kalverda, medewerker Communicatie
Angelique verzorgt alle interne en externe communicatie. E-mail: angelique.kalverda@velon.nl. Angelique stelt zich voor.

Kim Scherpenzeel, Office-assistant
Kim is onze spin in het web en regelt alles rondom BRLO. Zij beantwoordt alle vragen over Velon via info@velon.nl of over het beroepsregister via info@brlo.nl. E-mail: kim.scherpenzeel@velon.nl. Kim stelt zich voor.