over ons

Organisatie

Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. De organisatie bestaat uit een bestuur, ledenraad en een bureau.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Velon-leden. Zij voeren hun bestuurstaken vrijwillig uit.

De voorzitter van het bestuur is Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter. Zij is lector van het lectoraat Naar een meervoudige Professionaliteit van Leraren bij de HAN in Nijmegen. De andere bestuursleden zijn Karen Slot (vice-voorzitter), Maaike Vervoort, Karin Derksen, Fadie Hanna, Martine van Rijswijk, Michelle Mcdonnell en Ingeborg Jansen.

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit minstens vijftien Velon-leden die door de leden zijn verkozen. Zij voeren hun taken vrijwillig uit. De ledenraad komt vier keer per jaar (online) bijeen. De ledenraad denkt actief mee over het verenigingsbeleid en zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het Velon-bestuur. Daarnaast heeft de ledenraad formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

Bureau

Het Velon-bureau ondersteunt het bestuur en is betrokken bij de organisatie en uitvoering van de verenigingsactiviteiten en beroepsregistratie. 

Organogram Velon en BRLO: