over ons

organisatie

Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. Hieronder stellen we het bestuur, de ledenraad en het bureau aan je voor.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door Velon-leden. Zij verrichten onbezoldigd hun bestuurstaken.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Miranda Timmermans, voorzitter. Zij is lector van het lectoraat Leerkracht bij de pabo Avans Hogeschool in Breda.
  • Martijn Willemse, vicevoorzitter. Bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim in Zwolle is hij associate lector van het lectoraat betekenisvolle en inclusieve leeromgevingen.
  • Anna van der Want, penningmeester. Zij is onderzoeker en lerarenopleider bij het kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
  • Ietje Pauw, algemeen lid. Zij is lector bij de Katholieke Pabo Zwolle.
  • Jan van der Meij, algemeen lid. Hij is opleidingsdirecteur en lerarenopleider bij de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente.
  • Helma Oolbekkink-Marchand, algemeen lid. Zij is lector van het lectoraat Naar een meervoudige professionaliteit van leraren bij de HAN en universitair docent aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen.
bestuur Velon
V.l.n.r.: Ietje Pauw, Jan van der Meij, Anna van der Want, Miranda Timmermans, Helma Oolbekkink-Marchand, Martijn Willemse

Ledenraad
De ledenraad bestaat uit minstens vijftien Velon-leden die door de leden zijn verkozen en onbezoldigd hun taken verrichten. De ledenraad komt minstens twee keer per jaar bijeen. De ledenraad denkt actief mee over het verenigingsbeleid en draagt zorg voor een goede verbinding tussen de leden en het Velon-bestuur. Daarnaast heeft de ledenraad formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

“De ledenraad zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het bestuur.”

ledenraad Velon
V.l.n.r.: Lennart Visser, Wilma Weekenstroo, Frank Assies, Gerjon Elings, Elsje Huij, Harry Stokhof, Noor de Beer, Peter Lorist, Régie Driessen, Janneke Franssens
Niet op de foto staan: Niek van den Berg, Fer Boei, Erik Bolhuis, Paul Hennissen, Marco Snoek, Jantsje van der Wal

Bureau
Het Velon-bureau ondersteunt het bestuur en is betrokken bij de organisatie en uitvoering van de verenigingsactiviteiten. Het bureau bestaat uit betaalde medewerkers die een ruime ervaring in de onderwijssector hebben.

Femke van Glansbeek – Timmermans, ambtelijk secretaris
Heb je een vraag aan het bestuur of aan de ledenraad? Of wil je een artikel bijdragen aan de website of de nieuwsbrief? Neem contact op met Femke van Glansbeek – Timmermans via ambtelijksecretaris@velon.nl.

Mathilde van Vliet, ondersteuner en eindredacteur Tijdschrift voor Lerarenopleiders
Heb je een algemene vraag over Velon of wil je een artikel indienen voor het Tijdschrift voor Lerarenopleiders? Neem contact op met Mathilde van Vliet via info@velon.nl.