over ons

organisatie

Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. De organisatie bestaat uit een bestuur, ledenraad en een bureau.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Velon-leden. Zij voeren hun bestuurstaken vrijwillig uit.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Miranda Timmermans, voorzitter. Zij is lector van het lectoraat Leerkracht bij de pabo Avans Hogeschool in Breda.
  • Martijn Willemse, vicevoorzitter. Bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim in Zwolle is hij associate lector van het lectoraat betekenisvolle en inclusieve leeromgevingen.
  • Anna van der Want, penningmeester. Zij is onderzoeker en lerarenopleider bij het kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
  • Jan van der Meij, algemeen lid. Hij is Directeur Beroepsonderwijs (vmbo, isk, pro) bij Het Erasmus in Almelo.
  • Helma Oolbekkink-Marchand, algemeen lid. Zij is lector van het lectoraat Naar een meervoudige professionaliteit van leraren bij de HAN en universitair docent aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen.
  • Maaike Vervoort, algemeen lid. Zij is hoofddocent en onderzoeker bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van hogeschool Saxion in Enschede.
V.l.n.r.: Miranda Timmermans, Maaike Vervoort, Jan van der Meij, Martijn Willemse, Anna van der Want, Helma Oolbekkink-Marchand

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit minstens vijftien Velon-leden die door de leden zijn verkozen. Zij voeren hun taken vrijwillig uit. De ledenraad komt minstens twee keer per jaar bijeen. De ledenraad denkt actief mee over het verenigingsbeleid en zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het Velon-bestuur. Daarnaast heeft de ledenraad formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.

“De ledenraad zorgt voor een goede verbinding tussen de leden en het bestuur.”

ledenraad Velon
V.l.n.r.: Lennart Visser, Wilma Weekenstroo, Frank Assies, Gerjon Elings, Elsje Huij, Harry Stokhof, Noor de Beer, Peter Lorist, Régie Driessen, Janneke Franssens
Niet op de foto staan: Niek van den Berg, Fer Boei, Erik Bolhuis, Paul Hennissen, Marco Snoek, Jantsje van der Wal

Bureau

Het Velon-bureau ondersteunt het bestuur en is betrokken bij de organisatie en uitvoering van de verenigingsactiviteiten. Op het bureau werken medewerkers die een ruime ervaring in de onderwijssector hebben.

Nicoline Mascini, interim Verenigingsmanager
Heb je een vraag aan het bestuur of aan de ledenraad? Neem contact op met Nicoline Mascini via verenigingsmanager@velon.nl.

Heleen Wubs, medewerker Communicatie en Coördinatie
Wil je een bijdrage leveren aan de website of Velon nieuwsbrief? Of heb je een vraag over het Beroepsregister? Neem contact op Heleen Wubs via heleen.wubs@velon.nl.