over ons

missie & visie

Missie

Lerarenopleider is een beroep om trots op te zijn. Jij en je collega’s staan immers aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Want goede lerarenopleiders leiden goede leraren op. En goede leraren geven goed onderwijs. Hoewel dat eenvoudig klinkt, is het dat in de praktijk natuurlijk niet. Daarom is er Velon: de vereniging van, voor en door lerarenopleiders die jou en je collega’s ondersteunt. Wij maken ons als vereniging sterk voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en voor de eigen rol die lerarenopleiders hierin vervullen. Dit maken we waar doordat we staan voor de kwaliteit van de professie en daar als beroepsvereniging zelf verantwoordelijkheid voor nemen.

“Velon is een vereniging
van, voor en door lerarenopleiders.”

Visie

Velon vormt het fundament voor het onderwijs van morgen. Dit doen we door:

  • een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders te organiseren en te stimuleren;
  • de professionalisering van individuele lerarenopleiders en de beroepsgroep als geheel te stimuleren;
  • de belangen te behartigen met betrekking tot de kwaliteit van de professie.

Lees meer over onze organisatie