over ons

missie & visie

Missie
Lerarenopleider is een beroep om trots op te zijn. Jij en je collega’s staan immers aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Want goede lerarenopleiders leiden goede leraren op. En goede leraren geven goed onderwijs. Hoewel dat eenvoudig klinkt, is het dat in de praktijk natuurlijk niet. Daarom is er Velon: de vereniging van, voor en door lerarenopleiders die jou en je collega’s ondersteunt. Als vereniging maken we ons sterk voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en voor de eigen rol die lerarenopleiders hierin vervullen. Dit maken we waar doordat we staan voor de kwaliteit van de professie en daar als beroepsvereniging zelf verantwoordelijkheid voor nemen.

“Velon is een vereniging
van, voor en door lerarenopleiders.”

Visie
Velon wil zich sterk manifesteren als bindende factor voor alle lerarenopleiders in Nederland. Dit doen we door:

  • een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders te bieden;
  • de professionalisering van de individuele professionals en de beroepsgroep als geheel te stimuleren;
  • de belangen van lerarenopleiders als te groep behartigen, waarbij de kwaliteit van de professie steeds vooropstaat.