professionalisering

Studiedag

Op 8 november 2024 organiseren HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie de Velon Studiedag voor lerarenopleiders (uit scholen en instituten), met als thema: “Leren voor het Leven”.

De organisatoren vertellen: ‘Je leert niet alleen een leven lang, maar op de Studiedag staan we ook stil bij wat we de moeite van het leren waard vinden. We werken in deze regio (Nijmegen) veel samen, en ervaringen en lessen worden tijdens de Studiedag gedeeld met als doel van elkaars praktijken te kunnen leren.’

Programmalijnen

Aan het thema “Leren voor het Leven” zijn drie programmalijnen gekoppeld die betrekking hebben op dat wat bijdraagt aan de voortdurende ontwikkeling van studenten, starters en lerarenopleiders. In elke programmalijn is er aanbod voor po/vo en mbo en streven we ernaar steeds te laten zien hoe de instituten onderling en met de scholen samenwerken.

De programmalijnen zijn:

  1. Vakinhoudelijke en (vak)didactische ontwikkeling: Blijven groeien in je vak.

In deze programmalijn laten we zien op welke wijze we in de regio werken aan vakinhoudelijke en vakdidactische ontwikkelingen. De vakvernieuwingen hebben hierbij een belangrijke rol.

  1. Het inductietraject: Het (laten) groeien en bloeien van startende docenten.

In deze programmalijn laten we, naast enkele mooie voorbeelden van het samen vormgeven van inductietrajecten, ook zien op welke manier we onderzoek doen naar inductiepraktijken.

  1. Professionalisering van opleiders: het blijven vormgeven van je eigen groei.

In deze derde programmalijn zal aandacht zijn voor verschillende manieren om ook in je rol als lerarenopleider (samen) te blijven leren.

Samenvattend

Datum: vrijdag 8 november 2024

Tijd: programma van 9.30 tot 15.00 uur met daarna een afsluitende borrel

Locatie: Nijmegen

Gratis toegankelijk voor Velon-leden (leden ontvangen t.z.t. een persoonlijke e-mail met meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden).

Over de Velon Studiedag

Elk jaar wordt de Velon Studiedag gehouden voor de leden van de vereniging (voor leden is de toegang gratis). De studiedag is voor (beginnende) lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen een belangrijke ontmoetingsplek. Met collega’s wissel je ervaringen uit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de presentaties die de themagroepen van Velon verzorgen. En je kan aan de slag in diverse workshops. Het gevarieerde programma en de collegiale contacten staan borg voor een inspirerende dag!


Terugblik Studiedag 10 november 2023

Op 10 november 2023 organiseerde Velon samen met de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland een gezamenlijke werkconferentie/studiedag, met als thema: Samenwerken aan maatwerk. Daarmee viel de Velon studiedag samen met de werkconferentie bestuursakkoord. Het zijn immers (onder andere) de lerarenopleiders die met de projecten van het bestuursakkoord aan de slag zijn of gaan.

Er was veel animo voor de dag (met 250 deelnemers zat het helemaal vol!) en we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag waarin veel is uitgewisseld en geleerd van elkaar en er tijdens de lunch en de afsluitende borrel ook tijd was voor ontmoeting en netwerken.

Alle informatie uit de workshops en de tekeningen die door Mark Huystee op vrijdag 10 november zijn gemaakt, vind je terug op de volgende webpagina van Vereniging Hogescholen.