professionalisering

Velon congres

Velon congres 2024: 18 en 19 maart 2024, Jaarbeurs Utrecht

Opleiden in verbinding: het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.

Onderwijs in Nederland is in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen, oplopende kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten en de vraag naar op-maat-antwoorden stellen onderwijsprofessionals voor grote uitdagingen. Samenwerking tussen sectoren wordt gestimuleerd om opleidingstrajecten van leraren aantrekkelijker en flexibeler te maken, hun inductiefase kwalitatief te versterken en hun professionalisering in te richten met een meer expliciete focus op een leven lang leren en ontwikkelen. Tijdens het Velon congres 2024 zullen we werken aan vier inhoudelijke lijnen: 

  • Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
  • Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
  • De groter wordende leeromgeving van leraren(in-opleiding)
  • Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren

Registratie geopend vanaf maandag 6 november 2023

Meer informatie over programma, aanmelden en kosten: www.veloncongres.nl.

Over het congres

Het tweedaagse Velon congres wordt ieder jaar in het voorjaar (februari/maart) gehouden. Het is de belangrijkste en grootste ontmoetingsplek voor ieder die betrokken is bij het opleiden en/of de professionele ontwikkeling van leraren. Je treft er met name lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Samen met 600 à 700 collega’s uit het hele land neem je deel aan een gevarieerd programma met boeiende presentaties en workshops. Ook buiten het officiële programma gaat het uitwisselen van kennis en ervaringen door!

Velon is intellectueel eigenaar van het congres, dat steeds op een andere locatie plaatsvindt. Twee jaar achter elkaar wordt het in opdracht van het Velon-bestuur georganiseerd door een jaarlijks wisselend consortium van lerarenopleidingen en gerelateerde instellingen in een bepaalde regio. Het derde jaar wordt het congres georganiseerd door Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV), in samenwerking met Velon. Het vindt dan in Nederland of in Vlaanderen plaats.