professionalisering

Velon congres

Velon congres 2024: 18 en 19 maart, Jaarbeurs Utrecht

Meer informatie over programma, aanmelden en kosten: www.veloncongres.nl.

Terugblik Velon Congres 2023

Het Velon Congres2023 vond plaats in de Nieuwe Buiten Sociëteit in Zwolle, op 13 en 14 maart. In totaal hebben ongeveer 900 lerarenopleiders zich aangemeld voor de key notes en de deelsessies. Het centrale thema dit jaar was ‘Opleiden en professionaliseren in netwerken’. 

Velon is erg blij met de samenwerking met, en inzet van ‘De Zwolse 8’, een samenwerkingsverband tussen vier HBO- en vier MBO- instellingen uit Zwolle. Velon organiseert jaarlijks een congres, steeds in een wisselende stad in Nederland of Vlaanderen.  Het thema van het 2023-congres en de dagelijkse praktijk van de Zwolse 8 vormden bijna een perfecte match: meerwaarde creëren door samenwerking.

Regionale samenwerking in het onderwijs
De Zwolse 8-instellingen werken reeds meerdere jaren goed samen op diverse terreinen. Daarnaast hebben de lerarenopleidingen van die instellingen nauwe contacten met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.

Naast diverse keynotes en parallelsessies vond er tijdens het congres een rondetafelgesprek zijn over regionale samenwerking in het onderwijs.
Henk Hagoort (voorzitter VO-Raad), Adnan Tekin (voorzitter MBO Raad) en Freddy Weima (voorzitter PO-Raad) schoven aan bij een aantal docenten en studenten van de Zwolse 8 instellingen Windesheim, KPZ en VIAA. De docenten en studenten vertelden uit eigen ervaring over de samenwerking in onze regio en hoe dat bijdraagt aan goed onderwijs voor kinderen en jongeren.

Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf, ging tijdens het congres in gesprek met een tiental lerarenopleiders, onder andere over professionalisering van de beroepsgroep.

De Zwolse 8 bestaat uit ArtEZ University of the Arts, Cibap School voor Vormgeving, Deltion College, Hogeschool KPZ, Landstede MBO, Viaa, Hogeschool Windesheim en Zone College.

In 2024 wordt het congres gehouden in Utrecht. Momenteel wort hard gewerkt aan de planning hiervan. Ga naar deze website voor meer informatie.

“Het Velon congres is dé ontmoetingsplek voor lerarenopleiders.”

***

Het tweedaagse Velon congres wordt ieder jaar in het voorjaar (februari/maart) gehouden. Het is de belangrijkste en grootste ontmoetingsplek voor ieder die betrokken is bij het opleiden en/of de professionele ontwikkeling van leraren. Je treft er met name lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Samen met 600 à 700 collega’s uit het hele land neem je deel aan een gevarieerd programma met boeiende presentaties en workshops. Ook buiten het officiële programma gaat het uitwisselen van kennis en ervaringen door!

Velon is intellectueel eigenaar van het congres, dat steeds op een andere locatie plaatsvindt. Twee jaar achter elkaar wordt het in opdracht van het Velon-bestuur georganiseerd door een jaarlijks wisselend consortium van lerarenopleidingen en gerelateerde instellingen in een bepaalde regio. Het derde jaar wordt het congres georganiseerd door Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV), in samenwerking met Velon. Het vindt dan in Nederland of in Vlaanderen plaats.