professionalisering

Velon congres

Het tweedaagse Velon congres wordt ieder jaar in het voorjaar (februari/maart) gehouden. Het is de belangrijkste en grootste ontmoetingsplek voor ieder die betrokken is bij het opleiden en/of de professionele ontwikkeling van leraren. Je treft er met name lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen. Samen met 600 à 700 collega’s uit het hele land neem je deel aan een gevarieerd programma met boeiende presentaties en workshops. Ook buiten het officiële programma gaat het uitwisselen van kennis en ervaringen door!

Velon is intellectueel eigenaar van het congres, dat steeds op een andere locatie plaatsvindt. Twee jaar achter elkaar wordt het in opdracht van het Velon-bestuur georganiseerd door een jaarlijks wisselend consortium van lerarenopleidingen en gerelateerde instellingen in een bepaalde regio. Het derde jaar wordt het congres georganiseerd door Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV), in samenwerking met Velon. Het vindt dan in Nederland of in Vlaanderen plaats.

“Het Velon congres is dé ontmoetingsplek voor lerarenopleiders.”

Bekijk de site Veloncongres.nl voor meer informatie over het Velon congres op 8 en 9 maart 2021 in Leeuwarden. Het thema is: Grensverleggend leraren opleiden.

Ook vind je op de website een terugblik op het Velon congres 2019 met presentaties, video’s, foto’s en tekeningen.