professionalisering

themagroepen

Is er een thema dat jou bijzonder interesseert en dat ook voor collega-lerarenopleiders van belang is? Wil je je daarin verdiepen, samen met andere Velon-leden die dezelfde interesse hebben? Dan kun je een themagroep oprichten of je aansluiten bij een van de bestaande themagroepen.

Zo werkt een themagroep
Velon wil het contact tussen leden bevorderen en de professionele ontwikkeling van leden stimuleren. Die twee doelen komen samen in de themagroepen, die globaal als volgt werken. Door het jaar heen komen de leden van een themagroep bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen of samen te werken aan een artikel, onderzoek of ander product. Aan de Velon studiedag en het Velon congres levert elke themagroep een bijdrage. Dat kan een presentatie over de activiteiten zijn, maar een themagroep kan ook kennis en ervaringen uitwisselen en/of feedback vragen. Elke themagroep ontvangt een beperkt budget, maakt een jaarplan en doet verslag van de activiteiten.

“Themagroepen bevorderen de professionele ontwikkeling van leden.”

Laagdrempelig
Elk lid kan zich kosteloos aansluiten bij een bestaande themagroep. Daarnaast kan ieder lid het initiatief nemen voor de oprichting van een nieuwe themagroep. Hiervoor kun je met ons contact opnemen via verenigingsmanager@velon.nl. Als het bestuur de oprichting van een themagroep goedkeurt, kunnen jij en je medeleden aan de slag. Jullie themagroep krijgt dan ook een budget voor activiteiten.

Bestaande themagroepen
Beginnende lerarenopleiders
De themagroep beginnende lerarenopleiders is er voor en door beginnende lerarenopleiders. Binnen deze themagroep beogen we de uitwisseling van ervaringen van beginnende lerarenopleiders te stimuleren. Vragen als: Hoe is jullie urenfacilitering geregeld? of Hoe ziet jullie opleidingsmodel eruit? en Wat doen jullie om studenten te motiveren? komen daarbij bijvoorbeeld aan bod.

In februari 2018 hebben we onze eerste blog geschreven en we hopen in de toekomst ook face-to-face bijeenkomsten te organiseren.

Opleiden in de school
De themagroep Opleiden in de school levert door middel van kennisdeling, uitwisselen van ervaringen, good practices en onderzoek een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de praktijk van opleiden in de school. In het studiejaar 2018 – 2019 richten we ons met name op innovatieve opleidingspraktijken. Op deze wijze willen we het handelingsrepertoire van de opleiders in opleiding en werkveld verder uitbreiden en input leveren voor hun professionele ontwikkeling. De themagroep bestaat voornamelijk uit instituuts- en schoolopleiders in vo en po.