professionalisering

themagroepen

Is er een thema dat jou bijzonder interesseert en dat ook voor collega-lerarenopleiders van belang is? Wil je je daarin verdiepen, samen met andere Velon-leden die dezelfde interesse hebben? Dan kun je een themagroep oprichten of je aansluiten bij een van de bestaande themagroepen.

Zo werkt een themagroep

Velon wil het contact tussen leden bevorderen en de professionele ontwikkeling van leden stimuleren. Die twee doelen komen samen in de themagroepen, die globaal als volgt werken. Door het jaar heen komen de leden van een themagroep bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen of samen te werken aan een artikel, onderzoek of ander product. Aan de Velon studiedag en het Velon congres levert elke themagroep een bijdrage. Dat kan een presentatie over de activiteiten zijn, maar een themagroep kan ook kennis en ervaringen uitwisselen en/of feedback vragen. Elke themagroep ontvangt een beperkt budget, maakt een jaarplan en doet verslag van de activiteiten.

“Themagroepen bevorderen de professionele ontwikkeling van leden.”

Laagdrempelig

Elk lid kan zich kosteloos aansluiten bij een bestaande themagroep. Daarnaast kan ieder lid het initiatief nemen voor de oprichting van een nieuwe themagroep. Hiervoor kun je met ons contact opnemen via verenigingsmanager@velon.nl. Als het bestuur de oprichting van een themagroep goedkeurt, kunnen jij en je medeleden aan de slag. Jullie themagroep krijgt dan ook een budget voor activiteiten.

Bestaande themagroepen

Nieuwe themagroepen

Neem contact met ons op via info@velon.nl als je meer wil weten over één van deze themagroepen.

Themagroep starten?

Om een nieuwe themagroep op te richten neem je contact op met het Velon bureau. Het bureau zal vervolgens een format voor de beschrijving van themagroepen sturen. Dit ingevulde format wordt dan voorgelegd aan het Velon bestuur waarbij een afweging gemaakt wordt ten aanzien van de relevantie van de themagroep voor de vereniging. 

Wil jij een themagroep starten? Hier vind je alle informatie!