Nieuws

Wil jij een themagroep starten?

Hier vind je alle informatie over het starten of deelnemen aan een themagroep.

Wil jij een themagroep starten?

Wat is een themagroep?

Een Velon themagroep is een samenwerkingsverband van Velon leden rond een gedeelde interesse die relevant is voor (een deel van) de beroepsgroep lerarenopleiders.

De themagroepen kunnen ondersteuning krijgen van het Velon bureau [Femke van Glansbeek]. In het Velon bestuur heeft één van de leden de themagroepen in de portefeuille [Martine van Rijswijk]. 

Er zijn een aantal verwachtingen en ondersteuningsmogelijkheden die hieronder verder worden toegelicht.

Hoe functioneert een themagroep?

De opzet en aard van de activiteiten van een themagroep worden grotendeels door de leden van de themagroep zelf bepaald. De themagroepen kunnen werken met een ‘binnenkring’ en een ‘buitenkring’, waarin leden zitten die minder actief zijn in de themagroep. Themagroepen kunnen zich profileren door professionaliseringsactiviteiten zoals intervisie, delen van inspirerende praktijken, gezamenlijk onderzoek en kennisontwikkeling en belangenbehartiging te initiëren.

Wat zijn activiteiten van een themagroep?

  • Verzorgen van een bijdrage op de jaarlijkse Velon studiedag
  • Verzorgen van een bijdrage op het jaarlijkse Velon congres
  • 1 x per jaar een blog voor de Velon website schrijven

Daarnaast organiseren themagroepen eigen activiteiten zoals bijeenkomsten voor intervisie, openbare (web)lezingen, etc.

Hoe word je lid van een themagroep?

Velon leden kunnen lid worden van een themagroep door zich aan te melden bij de voorzitter van de themagroep. In overleg worden er afspraken gemaakt over het bijwonen en meewerken aan activiteiten van de themagroep.

Hoe kan je een nieuwe themagroep oprichten?

Om een nieuwe themagroep op te richten neem je contact op met het Velon bureau. Het bureau zal vervolgens een format voor de beschrijving van themagroepen sturen. Dit ingevulde format wordt dan voorgelegd aan het Velon bestuur waarbij een afweging gemaakt wordt ten aanzien van de relevantie van de themagroep voor de vereniging. Mail naar info@velon.nl.

Wat is het budget van een themagroep?

Voor de themagroepen is budget beschikbaar. De leden van de themagroep kunnen dit budget gebruiken voor materiele onkosten die gemaakt worden voor activiteiten van de themagroep.