ThemagroepenVereniging

Nieuw bij Velon: Pop – up themagroepen

Velon stimuleert professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Daarom een nieuw initiatief: pop-up themagroepen van 1 jaar. Reageer voor 1 juli.

Nieuw bij Velon: Pop – up themagroepen

Velon stimuleert professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Naast onze reguliere activiteiten als de studiedag en het congres, lanceren we een nieuw initiatief: pop-up themagroepen. Ga gedurende een jaar met een groepje leden in gesprek over of aan de slag met een actueel thema. Velon faciliteert je bij deze uitwisseling. 

Wat is een pop – up themagroep?

Een pop-up themagroep is een samenwerkingsverband van Velon leden rond een gedeelde interesse die relevant is voor (een deel van) de beroepsgroep lerarenopleiders. Anders dan bij een reguliere themagroep, is de pop-up themagroep een kortdurende groep, waarbij leden gedurende één studiejaar bij elkaar komen. Leden verbinden zich dus voor dat ene jaar aan de pop-up themagroep. Op die manier hopen we een mooie uitwisseling te stimuleren die binnen een jaar resultaat oplevert.

Het thema van de pop – up themagroep is open, mits het actueel is en relevant voor opleiders.

Opzet van de pop-up themagroep

De leden van de pop-up themagroep bepalen vooral zelf hoe ze met elkaar aan de slag willen gaan. Je kunt je bijvoorbeeld richten op professionaliseringsactiviteiten zoals intervisie, delen van inspirerende praktijken, gezamenlijk onderzoek en kennisontwikkeling of belangenbehartiging.

Velon vraagt om tenminste twee activiteiten die tot doel hebben om andere lerarenopleiders te betrekken bij het werk van de pop-up themagroep. Dit kan gaan om het verzorgen van een bijdrage op de jaarlijkse Velon studiedag of op op het jaarlijkse Velon congres, het schrijven van een blog voor de Velon website of een eigen activiteit voor en door lerarenopleiders zoals bijeenkomsten voor intervisie, openbare (web)lezingen, etc.

Wat biedt Velon?

Velon faciliteert de pop up themagroep, onder andere door:

  • Een financiële tegemoetkoming voor materiële kosten;
  • Uitnodigen van leden om aan te sluiten bij de pop – up themagroep via de website, nieuwsbrief en social media;
  • Delen van informatie over bijeenkomsten en opbrengsten van de themagroep via de website, nieuwsbrief en social media;

Subsidie

Leden van Velon kunnen een subsidiebedrag voor een jaar aanvragen. Een themagroep kan max € 250,- subsidie aanvragen voor materiële kosten, zoals catering bij een live bijeenkomst of een flyer o.i.d. Het is nu mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het studiejaar 2023-2024.

Hoe kan je subsidie voor een themagroep aanvragen?

Voor het aanvragen van subsidie vul je onderstaand aanvraagformulier in. Hierin beschrijf je het thema, de manier waarop je aan het werk wilt gaan met de themagroep en waarvoor je de subsidie wilt gebruiken. Dit ingevulde aanvraagformulier wordt voorgelegd aan het Velon bestuur. Voor toekenning van de subsidie wordt een afweging gemaakt ten aanzien van de relevantie van het thema en het plan van aanpak voor de vereniging. De deadline voor het indienen van het formulier is 1 juli a.s.

Planning

  • Deadline indienen plan van aanpak: 1 juli 2023
  • Feedback op plan van aanpak: 15 augustus 2023
  • Pop-up themagroep van start: 1 september 2023 – 1 september 2024
  • Oproep aan leden om zich aan te sluiten bij de pop-up themagroepen: september 2023, o.a. via nieuwsbrief, website en social media.

Meer informatie

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Femke van Glansbeek-Timmermans, verenigingsmanager, via femke.vanglansbeek@velon.nl

Wil je weten welke langlopende themagroepen er zijn? Klik hier.