Themagroepen

Lesson Study

Lesson Study is in Nederland een snel groeiende professionaliseringsaanpak die in verschillende onderwijssectoren wordt toegepast en uitgezet. Het thema is relevant voor lerarenopleiders omdat (aanstaande) leraren hiermee in aanraking komen via hun (stage)school, maar ook omdat bij verschillende lerarenopleidingen in Nederland Lesson Study reeds in het currciulum is ingebed of dat Lesson Study een keuzevak is. Het is belangrijk dat de kennis en de kunde die hiermee wordt opgedaan in de Nederlandse setting gedeeld wordt.

De themagroep

Het doel van deze themagroep Lesson Study is het delen van kennis op het gebied van Lesson Study in de lerarenopleiding en samen opleiden. Ook kunnen via deze themagroep samenwerkingen gezocht worden voor nieuwe onderzoeks-, implementatie- en valorisatieprojecten. Als laatste willen we met deze themagroep expliciet de samenwerking opzoeken met onze Vlaamse Lesson Study leergemeenschap.

Sinds 2016 is een Nederlands Lesson Study consortium, genaamd Lesson Study NL (www.lessonstudyNL.nl) onder andere opgericht door de twee coördinatoren, dat nu bestaat uit acht hoger onderwijsinstellingen, te weten RUG, VU, Windesheim, UT, UU/FI, NHL Stenden, Windesheim en de HU. Recentelijk ondernemen de lerarenopleidingen van deze hoger onderwijsinstellingen initiatieven om Lesson Study als professionaliseringsaanpak in het curriculum van de lerarenopleiding te integreren.

Alle Velon leden zijn van harte welkom. Vraag informatie en meld je aan bij Sui Lin Goei via s.l.goei@vu.nl of bij Siebrich de Vries s.de.vries@rug.nl

Vul jij de vragenlijst voor ons in?

We zijn benieuwd naar de interesse van lerarenopleiders voor het thema Lesson Study. Ben je hier bekend mee? En wat zou je over dit thema willen weten? Wij zoeken ook praktijkvoorbeelden. We hebben daarom een kort online vragenlijstje gemaakt. Vul jij het voor ons in?

Vragenlijst

Alvast bedankt voor je deelname!

Doe je op 20 september 2023 mee met een online Lesson Study bijeenkomst?

Onze uitnodiging vind je hier. We hopen je online te ontmoeten.