professionalisering

kennisbasis

Lerarenopleider worden en groeien in je beroep: dat doe je in de praktijk. Velon ondersteunt je ontwikkelingsproces met de Kennisbasis voor lerarenopleiders. Hierin vind je een actueel overzicht van relevante kennis, waaruit je kunt putten als je meer wilt weten over (onderdelen van) je beroep of de beroepsuitoefening. De kennisbasis is bedoeld als ondersteuning, inspiratiebron, instrument en/of hulpmiddel waarmee je op jouw manier richting kunt geven aan je professionalisering of ontwikkeling.

Zeven aandachtsgebieden
De kennisbasis wordt opgebouwd rond zeven aandachtsgebieden:

  1. De lerarenopleider (pdf, katern gepubliceerd in maart 2016)
  2. De context van het opleiden van leraren (pdf, katern gepubliceerd in november 2016)
  3. Vakinhoud en Vakdidactiek (pdf, katern gepubliceerd in maart 2016)
  4. Samen in de school opleiden (pdf, katern gepubliceerd november 2017)
  5. Onderzoek in de lerarenopleidingen (pdf, katern gepubliceerd in maart 2018)
  6. Vorming in de lerarenopleidingen (pdf, katern gepubliceerd in november 2018)
  7. Opleidingsdidactiek: hoe leiden we leraren op? (pdf, katern gepubliceerd in maart 2019)

Er is nu ook een digitale reconstructie beschikbaar van de Kennisbasis Lerarenopleiders 2012 (pdf, reconstructie januari 2020).

Bekijk de katernen van de kennisbasis via Mijn professionalisering. Met een gratis account kun je online zoeken in de mediatheek.

Per aandachtsgebied bestaat een katern dat zowel digitaal als op papier beschikbaar is (papieren versie van katern 1 is bijna op).

Gedrukte exemplaren van elk katern kunnen tegen kostprijs (€ 7,50) en met verzendkosten worden besteld, zolang de voorraad strekt. Stuur daarvoor een mailtje naar info@velon.nl.

Tijdens het Velon congres en de studiedag zijn de katernen gratis op te halen.

“De kennisbasis is een bron van actuele kennis die je naar eigen inzicht kunt gebruiken.”

Bouw mee aan de kennisbasis
De kennisbasis is in opbouw zoals je ziet. Ook jij kunt daaraan bijdragen. Wil je weten hoe dat werkt of heb je al een idee voor een artikel? Neem dan contact met ons op via info@velon.nl.