professionalisering

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het Tijdschrift wordt digitaal uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is.

In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies. Alle artikelen zijn gereviewd door twee personen, één uit de redactie van het Tijdschrift en één externe reviewer uit Nederland of Vlaanderen.

“Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven!”

Mediatheek

Alle artikelen van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders staan in de online mediatheek. Hier kun je gemakkelijk zoeken op onderwerp, thema, auteur, etc. De mediatheek vind je onder de knop Mijn professionalisering, log in met je account.

NB: Leden hebben toegang tot alle artikelen van het Tijdschrift. Accounthouders die géén lid zijn van Velon hebben toegang tot artikelen ouder dan 6 maanden.

Ben je nog geen lid? Hier kun je lid worden van Velon.

Recente uitgaven

Publiceren

Heb jij inzichten en ervaringen die je wilt delen? Je bijdrage is welkom! Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met hoofdredacteur Quinta Kools, via tijdschrift@velon.nl.
Voor publicaties in het tijdschrift gelden de volgende richtlijnen:

Prijs voor het beste artikel

Op het Velon congres wordt jaarlijks de prijs voor het beste artikel van een jaargang uitgereikt. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt daartoe alle artikelen, waarbij er drie worden genomineerd. De auteurs van de genomineerde artikelen ontvangen een uitnodiging om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Adverteren

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een advertentievrije uitgave. Adverteren in het Tijdschrift is dus niet mogelijk.

Redactie

Quinta Kools (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) – hoofdredacteur
E-mail: tijdschrift@velon.nl

Lidewij van Katwijk (Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden)

Vicky Willegems (Vrije Universiteit Brussel)

Aron Decuyper (Universiteit Gent)

Symen van der Zee (Saxion Hogeschool, Deventer)

Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen)

Carry Quint (H2O, Dunamare en Universiteit Utrecht)

Henderijn Heldens (Hogeschool Zuyd)

Charlotte Struyve (Hogeschool Vives, Brugge/Kortrijk)

Amber Walraven (Radboud Docenten Academie, Nijmegen)

ISSN: 1876-4622

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het NRO. www.nro.nl

Redactiestatuut

In het redactiestatuut wordt de positie van het tijdschrift in relatie tot de besturen en verenigingen van Velon en VELOV beschreven.

Redactiestatuut TvL 2021 (pdf)