Themagroepen

Themagroep Samen Opleiden in de school

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders (in en door onderzoek)?

Wij leveren als themagroep een bijdrage aan het (door) ontwikkelen van de praktijk van opleiden in de school, evenals het stimuleren van de professionele ontwikkeling van de lerarenopleider en de beroepsgroep als geheel. Wij doen dat door kennis te delen en te benutten, we wisselen ervaringen en good pratices uit en reflecteren daarop. We betrekken daarbij onderzoek, nieuwe inzichten en handreikingen. We werken samen aan een artikel, onderzoek of een ander product.

Binnen- en een buitenkring

De leden in deze groep komen uit PO, VO, MBO, HBO en WO en we hebben daarbinnen verschillende rolen. We streven een zo breed mogelijke vertegenwoordiging na. De ervaring leert dat het niet altijd mogelijk is om voor 100% mee te doen. Toch kun je dan betrokken blijven bij deze themagroep door zitting te nemen in de buitenkring. Leden uit de buitenkring sluiten aan waar mogelijk en leveren een bijdrage. Zit je in de binnenkring dan is de intentie dat je zoveel als mogelijk deelneemt en bijdraagt. Voor de binnenkring is het waardevol om de expertise van de buitenkring mee te nemen want we vinden het belangrijk dat de input een brede basis heeft.

Activiteiten

We hebben 4x per jaar online overleg in de avonduren. We ontmoeten elkaar fysiek door 1x per jaar een werkbezoek af te leggen bij een school of instituut met innovatie in het kader van samen opleiden. We dragen bij aan het jaarlijkse congres en de studiedag van de Velon.

Onderwerp dat we behandelen

Op dit moment ronden wij een onderzoek af rond het thema: “Perspectieven op de Derde Ruimte”; Samen Opleiden en de doorgaande professionalisering van de leraar. Scholen en lerarenopleidingen vinden elkaar in het gezamenlijke belang van de professionele ontwikkeling van leraren (de zogeheten derde ruimte, Ikpeze, Broikou, Hildenbrand & Gladstone-Brown, 2012). Ze richten trajecten in voor aanstaande, startende en ervaren leraren, voor specialisten en ook voor de professionalisering van leraren(teams) in de specifieke context van de school. Scholen en lerarenopleidingen hebben ieder een eigen taak. Maar in hun samenwerking steken ze de grenzen van die eigen taak over en vinden ze elkaar in de derde ruimte daartussen. In die ruimte ligt leerpotentieel.

Contactpersoon: Jasper Hooimeijer > j.r.hooimeijer@hva.nl

Een belangrijke bron voor de themagroep vind je hier: H3.5-Professionele-ontwikkeling-in-de-opleidingsschool (pdf).