Onderzoek

Kennis uit onderwijsonderzoek: nieuwe dossiers burgerschap en digitale geletterdheid

Kennis uit onderwijsonderzoek: nieuwe dossiers burgerschap en digitale geletterdheid

Het kennisaanbod op Onderwijskennis van het NRO is uitgebreid met dossiers over burgerschap en digitale geletterdheid. Gebundeld aan de hand van herkenbare thema’s, biedt elk dossier handvatten om deze basisvaardigheden doeltreffend te versterken. Gemaakt met en voor lerarenopleiders, leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.

Goede basisvaardigheden zijn essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek kan helpen om doeltreffend les te geven in de basisvaardigheden. Naast informatie over de basisvaardigheden lezen en taal, en rekenen-wiskunde heeft het NRO nu een samenhangend pakket van kennis opgeleverd rondom burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs.

Dossier Burgerschap

Het dossier Burgerschap behandelt de volgende thema’s:

  • Burgerschap, democratie en onderwijs
  • Scholen als oefenplaatsen
  • Burgerschapsonderwijs vormgeven in de klas
  • Burgerschap: van wettelijke taak tot uitvoering

Dossier Digitale Geletterdheid

Het dossier Digitale geletterdheid gaat in op:

  • Voorwaarden voor digitale geletterdheid
  • Computational thinking
  • Mediawijsheid
  • Digitale informatievaardigheden

Elk van deze pagina’s biedt een overzicht van wat bekend is uit onderzoek. Ook vind je er praktische handvatten, kansrijke aanpakken, verdiepende bronnen en antwoord op praktijkvragen. Onderzoekers en onderwijsprofessionals werkten nauw samen bij het ontwikkelen van de pagina’s. Zo verbindt Onderwijskennis kennis uit onderzoek met ervaring uit de onderwijspraktijk.