Onderzoek

Kennisaanbod basisvaardigheden uitgebreid op Onderwijskennis

Kennisaanbod basisvaardigheden uitgebreid op Onderwijskennis

Onderwijskennis maakt kennis uit onderzoek vindbaar, toegankelijk en bruikbaar voor onderwijsprofessionals die hiermee hun lespraktijk willen verrijken. Bekijk de nieuwste bundeling van kennis uit onderzoek, praktische handvatten en praktijkvoorbeelden, samengebracht voor lerarenopleiders.

De school is als een samenleving in het klein. De themapagina Burgerschap: scholen als oefenplaatsen geeft inzicht in enkele concrete kenmerken van de school als oefenplaats voor burgerschap. Dit is de eerste in een reeks van vier pagina’s over burgerschap, die als startpunt kunnen dienen voor het vormgeven van een schoolbrede aanpak van burgerschapsonderwijs.

Digitale geletterdheid

Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze beschikken over vaardigheden waarmee ze zich in de digitale wereld staande kunnen houden. Er zijn twee themapagina’s over digitale geletterdheid: Mediawijsheid en Computational thinking.  Hierna volgen nog twee pagina’s: Digitale informatievaardigheden en Voorwaarden voor digitale geletterdheid.

Wil je als lerarenopleider je kennis verrijken over deze en andere basisvaardigheden zoals taal en rekenen? Bekijk het gehele kennisaanbod over basisvaardigheden op Onderwijskennis.

Over Onderwijskennis

Onderwijskennis verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk en is een dienst van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).