Categorie: Onderzoek

Doornroosje…

Stel je voor dat je net als Doornroosje 100 jaar in slaap valt en wakker wordt in 2123… Hoe ziet leraren opleiden er in die verre toekomst uit? Deel jouw toekomstbeelden met ons!

Studentgecentreerde onderwijsmethodes en zelfregulerend leren: wat werkt voor wie?

Het hoger onderwijs maakt veel gebruik van methoden voor zelfregulerend leren waarbij de student centraal staat.

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek zoekt lerarenopleiders voor deelname aan enquête

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft als doel om met kennis uit onderzoek de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Afgeronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs ronde 2020 online

Binnen de subsidieronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs zijn kleine onderzoeksprojecten uitgezet naar actuele vragen uit beleid of praktijk.

Call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

Er is behoefte aan meer inzicht in de manier waarop digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).

Op zoek naar het ideale netwerk voor pabostudenten

Hoe bewegen studenten zich door netwerken?

Docenten Duits aan het woord – Een rapport van het Duitsland Instituut Amsterdam

Wat zijn de ervaringen en de ideeën van docenten Duits over hun vak?

Wat kunnen (tweedegraads) lerarenopleidingen doen om het studiesucces van hun studenten te bevorderen?

Deze vraag is gesteld aan de kennisrotonde.