Herziening registratie: Focus op Professie

Velon beheert namens de gehele beroepsgroep het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO). Het BRLO laat zien waar lerarenopleiders voor staan: gewaarborgde professionele ontwikkeling van lerarenopleiders en kwaliteit van gezamenlijke opleidingspraktijken binnen het PO, VO en MBO.

Met het project “Focus op professie” wordt de registratiesystematiek voor BRLO herzien. De vernieuwde registratieroute sluit straks beter aan op de professionaliseringswensen van lerarenopleiders. Ook sluit de nieuwe werkwijze aan bij het professionaliseringsbeleid van werkgevers binnen partnerschappen ten aanzien van de doorontwikkeling van gezamenlijke opleidingspraktijken.

Lerarenopleiders binnen opleidingen en de beroepspraktijk staan met hun werkgevers voor een grote opdracht als het gaat over voldoende leraren, flexibilisering van opleidingsroutes en een leven lang leren van (aankomende) leraren. Met de vernieuwde registratieprocedures ontstaan er mogelijkheden voor een leven lang leren van lerarenopleiders vanuit een actuele beroepsstandaard.

Het project start studiejaar 2023-2024

In dit project zal met lerarenopleiders en werkgevers verkend worden op welke aspecten de beroepsstandaard herzien moet worden en wat dat betekent voor de inrichting van ontwikkelpaden voor (startende) lerarenopleiders die zich daarmee ook willen registreren.

We streven ernaar dat professionaliseringsactiviteiten van lerarenopleiders in de toekomst steeds meer hand in hand kunnen gaan met formele registratie binnen het landelijk beroepsregister. Het mes snijdt daardoor aan twee kanten: lerarenopleiders en werkgevers maken enerzijds inzichtelijk hoe zij sturing geven aan professionele ontwikkeling en kunnen anderzijds aantonen dat die professionalisering voldoet aan een landelijke beroepsstandaard voor lerarenopleiders. Daarmee ontstaat een sterke beroepsgroep die met elkaar expertise wil delen en ontwikkelen om bij te dragen aan gezamenlijke opleidingspraktijken binnen verschillende regio’s.

Whitepaper: zes uitgangspunten voor herziening

Lees hier het whitepaper Focus op professie (pdf), dat Velon heeft opgesteld met de uitgangspunten voor de herziening van het beroepsregister voor lerarenopleiders.

Martine Derks, projectleider Focus op professie“Als projectleider vind ik van belang dat de herziening van de huidige registratieprocedures steeds beter aansluit bij de professionaliseringsbehoefte van lerarenopleiders en het beleid wat daarvoor door werkgevers wordt ontwikkeld. Lerarenopleiders en werkgevers worden dan ook nauw betrokken bij dit project. Er kan op intensieve en minder intensieve wijze meegedacht en mee ontwikkeld worden.”

Wil jij bijdragen aan Focus op professie?

Velon nodigt lerarenopleiders, programmaleiders en werkgevers uit om zich aan te melden voor een passende manier waarmee zij hun stem binnen dit landelijke project kunnen laten horen:

1 – Het ontwikkelteam: experts voor de projectfase

Wil jij een actieve rol hebben in de projectfase? Klik dan door naar de bezoldigde vacatures die er zijn voor het ontwikkelteam waarmee Velon na de zomer tijdens twee projectjaren van start gaat. Het ontwikkelteam bestaat uit experts op het vlak toetsing, HR-beleid, partnerschappen, ICT en kwaliteitszorg. 

Maar niet alleen experts kunnen meedenken, ook ervaren lerarenopleiders en programmaleiders vanuit verschillende sectoren nodigen we van harte uit om te solliciteren.

2 – Pilots voor opleidingen en partnerschappen

Pilots zijn een belangrijk vliegwiel voor het project. We werken met drie verschillende pilots waarmee organisaties mee kunnen ontwikkelen. Immers, er zal door vooroplopende partnerschappen of opleidingen in de projectfase ervaring opgedaan worden met nieuwe vormen van registratieprocedures die bijdragen aan de ambities van lerarenopleiders en hun werkgevers.

3 – Jezelf doorontwikkelen tot Velon-beoordelaar

Je kunt je als geregistreerd lerarenopleider binnen lerarenopleidingen of de beroepspraktijk doorontwikkelen tot Velon-beoordelaar. Die taak wordt steeds interessanter en is ook goed te combineren met de rol van trajectbegeleider. We hebben in de toekomst meer Velon-beoordelaars nodig.

4 – Webinars: blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven, dan kun je deelnemen aan de webinars die regelmatig worden georganiseerd. Meld je vast aan voor onze webinars in 2023. Op 3 oktober en 28 november 2023 organiseren we een webinar voor lerarenopleiders, programmaleiders en werkgevers. We gaan dan in gesprek over de aanpassingen van de huidige beroepsstandaard. Het is van belang dat lerarenopleiders beter aan kunnen geven waar ze trots op zijn, wat hun wezenlijke rol is binnen de eigen organisatie, het partnerschap of de regio rondom het opleiden en professionaliseren van (aankomende) leraren en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs binnen het PO, VO en MBO.

Nieuwsbrief Focus op professie

Twee keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Meld je via onderstaande button aan om deze te ontvangen.

Lees hier eerdere nieuwsberichten rond Focus op professie >