Herziening registratie: Focus op Professie

Velon beheert namens de gehele beroepsgroep het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO). Het BRLO laat zien waar lerarenopleiders voor staan: gewaarborgde professionele ontwikkeling van lerarenopleiders en kwaliteit van gezamenlijke opleidingspraktijken binnen het PO, VO, MBO, HBO en WO.

Met het project ‘Focus op Professie’ wordt de registratiesystematiek voor BRLO herzien, zodat de vernieuwde registratieroute straks beter aansluit op de professionaliseringswensen van lerarenopleiders. Ook sluit de nieuwe werkwijze aan bij het professionaliseringsbeleid van werkgevers binnen partnerschappen ten aanzien van de doorontwikkeling van gezamenlijke opleidingspraktijken.

Downloads

Brochure herziening brlo met rand

Brochure: Schotten weg en de lat omhoog

Lees hier de brochure (pdf), met daarin de eerste opbrengst uit het project Focus op Professie, herziening van de beroepsstandaard.

Brochure herziening brlo met rand

Position paper: Onderbouwing Schotten weg en de lat omhoog

Lees hier de position paper (pdf), met daarin de eerste opbrengst uit het project Focus op Professie, herziening van de beroepsstandaard.

Meer over het project Focus op Professie

Lerarenopleiders binnen opleidingen en de beroepspraktijk staan met hun werkgevers voor een grote opdracht als het gaat over voldoende leraren, flexibilisering van opleidingsroutes en een leven lang leren van (aankomende) leraren. Met de vernieuwde registratieprocedures ontstaan er mogelijkheden voor een leven lang leren van lerarenopleiders vanuit een actuele beroepsstandaard.

Het project start studiejaar 2023-2024

In dit project zal met lerarenopleiders en werkgevers verkend worden op welke aspecten de beroepsstandaard herzien moet worden en wat dat betekent voor de inrichting van ontwikkelpaden voor (startende) lerarenopleiders. We streven ernaar dat professionaliseringsactiviteiten van lerarenopleiders in de toekomst steeds meer hand in hand kunnen gaan met registratie binnen het landelijk beroepsregister.

Martine Derks, projectleider Focus op professie“Als projectleider vind ik van belang dat de herziening van de huidige registratieprocedures steeds beter aansluit bij de professionaliseringsbehoefte van lerarenopleiders en het beleid wat daarvoor door werkgevers wordt ontwikkeld. Namens het ontwikkelteam presenteren we hierboven (downloads) de eerste opbrengsten die dit mogelijk gaan maken.”

Meedoen aan pilots rondom de herziening?

Laat dit uiterlijk 1 april 2024 weten door een mail te sturen naar: info@brlo.nl o.v.v. belangstelling deelname pilots.

Nieuwsbrief Focus op Professie

Twee keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief, waarvoor je je hier kunt aanmelden.

Lees hier eerdere nieuwsberichten rond Focus op professie >

Whitepaper: zes uitgangspunten voor herziening

Lees hier het whitepaper Focus op professie (pdf), dat Velon heeft opgesteld met de uitgangspunten voor de herziening van het beroepsregister voor lerarenopleiders.