Categorie: Overheid

Staat van het Onderwijs 2023

Lees het jaarlijks rapport De Staat van het Onderwijs 2023 van de Onderwijsinspectie.

Nadere afspraken over aanpak personeelstekort in onderwijs

Samen voor het beste onderwijs.

Kabinet laat lastige keuzes rond lerarentekort aan Kamer

De huidige maatregelen tegen het lerarentekort werken goed, maar zijn niet voldoende.

Tegemoetkoming tweede lerarenopleiding (hbo) wordt verlengd

De subsidieregeling tweede lerarenopleiding maakt het voor leraren financieel aantrekkelijker om een tweede lerarenopleiding (bachelor of master) te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor normaalgesproken instellingscollegegeld moet worden betaald.

Leraren en docenten cruciaal bij opmars intelligente technologie

De Onderwijsraad constateert in de verkenning Inzet van intelligente technologie dat technologie het onderwijs kan verrijken maar ook verschralen.

“Lerarenopleidingen” onderdeel van het werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs, heeft het Werkprogramma voor 2023 bekendgemaakt.

Leraren en docenten cruciaal bij opmars intelligente technologie

De Onderwijsraad constateert in de verkenning Inzet van intelligente technologie dat technologie het onderwijs kan verrijken maar ook verschralen.

Start herijking kennisbases voor leraren

De herijking zal van start gaan in het studiejaar 2022-2023.

Inventarisatie opleidingsroutes voor leraren

Een werkroep Harmonisatie alternatieve routes heeft een inventarisatie gemaakt van routes die leiden tot een bevoegdheid voor het leraarschap.

Stand van zaken Wet leeruitkomsten hoger onderwijs 

Op 20 juni heeft minister Dijkgraaf het wetsvoorstel voor de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Curriculum funderend onderwijs

Eind april heeft Minister Wiersma de Tweede Kamer in een brief beloofd dat hij haast maakt met het bijstellen van de kerndoelen voor het funderend onderwijs.

Tweede Kamer discussieert over flexstuderen in het hoger onderwijs

Rapport ‘Evaluatie experiment flexstuderen’ leidt tot discussie.

Meer academische opgeleide leraren nodig in het Voortgezet Onderwijs

Er dreigt een tekort aan academisch geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs.

De Staat van het onderwijs 2022

De Staat van het onderwijs 2022 is 13 april door de Onderwijsinspectie gepresenteerd.

Experiment regulier-speciaal onderwijs

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor samenwerkingsexperimenten van regulier en speciaal onderwijs. Lees meer >

Hoe gaat het experiment met loslaten toelatingseisen voor de pabo verlopen?

Het ministerie van OCW heeft samen met lerarenopleiders een experiment opgezet waarin studenten ook tijdens hun eerste studiejaar nog aan de toelatingseisen mogen voldoen

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de werkdruk, de studielast en kwaliteit bij versoepeling toelatingseisen pabo

Vrijdag 11 februari heeft het kabinet bekendgemaakt dat de instroomeisen voor de pabo voor de periode van drie jaar worden verlaagd.

OCW Kennisfestival 2022: Kennis voor elkaar!

De 14e editie van het Kennisfestival komt eraan.