Partners

Call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

Er is behoefte aan meer inzicht in de manier waarop digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).

Call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

Doelstellingen van het NPOnderwijs op de korte termijn zijn het inhalen van coronavertragingen en het verbeteren van het welzijn van leerlingen/studenten. Voor de lange termijn richt het NPOnderwijs zich daarnaast op het realiseren van structurele onderwijsverbeteringen door het gebruik van lessen uit de coronatijd.

Deze Call for proposals verzoekt aanvragers voorstellen in te dienen voor onderzoek in een fieldlab: een onderwijsomgeving, waarin kennisinstellingen en de (onderwijs)praktijk samen oplossingen ontwikkelen en deze onderzoeken. Onderzoekers die gepromoveerd zijn en verbonden aan een Nederlandse universiteit, een instelling voor hoger of middelbaar beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland kunnen een aanvraag doen.

De hoofdaanvrager is gepromoveerd, heeft aantoonbaar ruime ervaring in onderwijsonderzoek naar het middelbaar en hoger onderwijs en heeft aantoonbaar ervaring met (het leiden van) brede samenwerkingsprojecten in het onderwijsonderzoek en/of onderwijsbeleid. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 17 januari. De deadline voor het indienen van aanvragen is 14 februari 2023 14.00 uur.  

Lees meer via deze link.