Categorie: Publicaties

Tijdschrift voor Lerarenopleiders nummer 1 2024

Nieuw nummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het eerste nummer van 2024 is verschenen met daarin zes interessante bijdragen. Ben je lid van Velon,…

Staat van het Onderwijs 2023

Lees het jaarlijks rapport De Staat van het Onderwijs 2023 van de Onderwijsinspectie.

Redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Ontmoet de redactieleden van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, kwartaaluitgave van Velon en Velov (Vlaanderen).

Samen blijven(d) leren – opbrengst seminar

Hier lees je de opbrengst van het Velon-seminar ‘Samen Blijven(d) Leren’, door Peter Lorist en Miranda Timmermans. Gehouden op 8 december 2022, n.a.v. het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’.

Velon Jaarplan 2023

Ben jij benieuwd aan welke activiteiten voor Velon en BRLO we volgend jaar gaan werken? Het Jaarplan voor 2023 voor Velon / BRLO kun je nu lezen.

Vijf bouwstenen van het lerarenberoep

Om het lerarenberoep te vieren en positief voor het voetlicht te brengen heeft de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) vijf bouwstenen voor leraren gepresenteerd.

Pabo heeft groeikansen genoeg

Ieder jaar levert de voltijd-pabo bijna vierduizend kersverse starters af op de arbeidsmarkt.

Advies van de Onderwijsraad: ‘Taal en rekenen in het vizier’

Om te zorgen dat het onderwijs in taal- en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de
Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen van alle betrokkenen waaronder de lerarenopleidingen.