Categorie: Publicaties

Staat van het Onderwijs 2023

Lees het jaarlijks rapport De Staat van het Onderwijs 2023 van de Onderwijsinspectie.

Redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Ontmoet de redactieleden van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, kwartaaluitgave van Velon en Velov (Vlaanderen).

Samen blijven(d) leren – opbrengst seminar

Hier lees je de opbrengst van het Velon-seminar ‘Samen Blijven(d) Leren’, door Peter Lorist en Miranda Timmermans. Gehouden op 8 december 2022, n.a.v. het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’.

Velon Jaarplan 2023

Ben jij benieuwd aan welke activiteiten voor Velon en BRLO we volgend jaar gaan werken? Het Jaarplan voor 2023 voor Velon / BRLO kun je nu lezen.

Vijf bouwstenen van het lerarenberoep

Om het lerarenberoep te vieren en positief voor het voetlicht te brengen heeft de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) vijf bouwstenen voor leraren gepresenteerd.

Pabo heeft groeikansen genoeg

Ieder jaar levert de voltijd-pabo bijna vierduizend kersverse starters af op de arbeidsmarkt.

Advies van de Onderwijsraad: ‘Taal en rekenen in het vizier’

Om te zorgen dat het onderwijs in taal- en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de
Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen van alle betrokkenen waaronder de lerarenopleidingen.

Monitoring instroom, doorstroom en uitstroom hoger onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft ResearchNed de gevolgen van beleidsmaatregelen sinds 2010 in beeld gebracht.

Nauwgezetheid verklaart voorsprong vrouwen bij studiesucces

Vrouwelijke studenten zijn in het hoger onderwijs in de meerderheid, halen hogere cijfers, meer studiepunten en studeren vaker af dan hun mannelijke studiegenoten.

Gedragsindicatoren onderwijs met ICT voor docenten werkzaam in het hoger onderwijs

Door een consortium van onderzoekers van onder andere het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT voor het hoger onderwijs ontwikkeld.

Jaarverslag 2021 van 10voordeleraar

Het jaarverslag van 10voordeleraar is verschenen met daarin onder andere aandacht voor het project ‘Leraren voor morgen’.

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan.

De Staat van het onderwijs 2022

De Staat van het onderwijs 2022 is 13 april door de Onderwijsinspectie gepresenteerd.

‘Vertrek vanuit het basiskamp’

De expeditie lerarenagenda heeft een eerste tussenrapportage opgeleverd.

Podcast Curriculumcommissie

Het fundament onder het curriculumbouwwerk.

Beroepsbrieven: Twaalf verhalen over leraren 

Als onderdeel van de ‘expeditie lerarenagenda’ schreef Patricia Brouwer samen met een team de verhalenbundel ‘Beroepsbrieven’.

Publicatie: Intuïtief handelen verbeteren

In het Tijdschrift ‘Teaching and Teacher Education (TATE) verscheen een artikel van Gerbert Sipman en anderen over een training voor leraren gericht op professioneel handelen.

Publicatie: Teacher Induction and Mentoring

Onder redactie van Juanjo Mena en Anthony Clarke verschijnt bij Springer de bundel Teacher Induction and Mentoring.