Categorie: Publicaties

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan.

De Staat van het onderwijs 2022

De Staat van het onderwijs 2022 is 13 april door de Onderwijsinspectie gepresenteerd.

‘Vertrek vanuit het basiskamp’

De expeditie lerarenagenda heeft een eerste tussenrapportage opgeleverd.

Podcast Curriculumcommissie

Het fundament onder het curriculumbouwwerk.

Beroepsbrieven: Twaalf verhalen over leraren 

Als onderdeel van de ‘expeditie lerarenagenda’ schreef Patricia Brouwer samen met een team de verhalenbundel ‘Beroepsbrieven’.

Publicatie: Intuïtief handelen verbeteren

In het Tijdschrift ‘Teaching and Teacher Education (TATE) verscheen een artikel van Gerbert Sipman en anderen over een training voor leraren gericht op professioneel handelen.

Publicatie: Teacher Induction and Mentoring

Onder redactie van Juanjo Mena en Anthony Clarke verschijnt bij Springer de bundel Teacher Induction and Mentoring.