TijdschriftVereniging

Redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Ontmoet de redactieleden van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, kwartaaluitgave van Velon en Velov (Vlaanderen).

Redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Ontmoet de redactie van ons Nederlands-Vlaamse Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies. Alle artikelen zijn gereviewd door twee personen, één uit de redactie van het Tijdschrift en één externe reviewer uit Nederland of Vlaanderen.

Inzenden artikelen

Heb je een artikel dat voldoet aan de eisen van de redactie? Neem contact op met de hoofdredactie via tijdschrift@velon.nl.


Hoofdredactie


Quinta Kools, hoofdredacteur

Quinta Kools is lector bij het lectoraat ‘wendbare Onderwijsprofessionals’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In haar lectoraat ligt de focus op het opleiden van leraren die voorbereid zijn op hun toekomst als onderwijsprofessional en op het vormgeven van onderwijs van/ voor de toekomst.

Daarnaast is zij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en actief in de Velon-themagroep ‘Toekomstbehendig Opleiden’.

LinkedIn

Overige redactieleden

Melissa De Bruyker (Arteveldehogeschool, Gent)

LinkedIn

Bert van Veldhuizen (Hogeschool van Amsterdam)
Hoofddocent educatieve masters aan de HvA.

LinkedIn

Emmy Vrieling (Open Universiteit, Welten Instituut, Heerlen)
Universitair docent bij de Open Universiteit. In variërende onderzoeksprojecten richt zij zich op het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Haar expertise ligt op het gebied van sociaal leren en zelfgestuurd leren.

LinkedIn

Symen van der Zee (Saxion Hogeschool, Deventer)
Lector Vernieuwend Onderwijs aan Saxion Hogescholen. Samen met de kenniskringleden verricht hij onderzoek naar de traditionele vernieuwingsscholen en de didactiek van het vernieuwend onderwijs (bijv. personaliseren, contextualiseren, samenwerkend leren).

LinkedIn

Hanne Tack (Universiteit Gent)
Momenteel werkzaam als onderzoekscoördinator van het FWO-SBO project ESTAFETT, een fundamenteel onderzoeksproject dat zich richt op het bestuderen van de effecten van teamteaching op zowel leerlingen als leraren. Haar onderzoeksinteresse focust op de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

LinkedIn

Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen)
Universitair hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert ‘vakoverschrijdende educatie’.

LinkedIn

Carry Quint (schoolopleider Haarlemmermeer Lyceum en instituutsopleider Universiteit Utrecht)
Docent, begeleider, opleider, assessor, supervisor, intervisor, video-interactiebegeleider, trainer, coach en mentor in onderwijs en communicatie.

LinkedIn

Henderijn Heldens (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)
senior onderzoeker in het lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Kind en Educatie (FKE). Zij is projectleider Versterken Feedbackgeletterdheid binnen FKE en onderzoekt samenwerking bij onderwijsinnovatie.

LinkedIn

Charlotte Struyve (Hogeschool Vives, Brugge/Kortrijk)
Als onderzoeker verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Haar onderzoek focust op leiderschap in scholen en de loopbaan van de leraar met inbegrip van aanvangsbegeleiding. Daarnaast is ze werkzaam aan de VIVES Hogeschool als onderwijsontwikkelaar.

LinkedIn

Interesse in een zeer leerzame, vrijwillige functie als redactielid bij Velon? Stuur een mailtje aan tijdschrift@velon.nl.