TijdschriftVereniging

Redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Ontmoet de redactieleden van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, kwartaaluitgave van Velon en Velov (Vlaanderen).

Redactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Ontmoet de redactie van ons Nederlands-Vlaamse Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies. Alle artikelen zijn gereviewd door twee personen, één uit de redactie van het Tijdschrift en één externe reviewer uit Nederland of Vlaanderen.

Inzenden artikelen

Heb je een artikel dat voldoet aan de eisen van de redactie? Neem contact op met de hoofdredactie via tijdschrift@velon.nl.


Hoofdredactie


Quinta Kools, hoofdredacteur

Dr.ir. Quinta Kools is werkzaam als lector “wendbare Onderwijsprofessionals’ bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In haar lectoraat ligt de focus op het opleiden van leraren die voorbereid zijn op hun toekomst als onderwijsprofessional en op het vormgeven van onderwijs van/voor de toekomst. In haar werk houdt ze zich bezig met professionalisering van leraren en lerarenopleiders, veranderende rollen van leraren en de daarvoor benodigde ‘adaptive expertise’, hybride docentschap en ‘student voice’. 
Quinta Kools is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

LinkedIn

Overige redactieleden

Melissa De Bruyker (Arteveldehogeschool, Gent)

LinkedIn

Bert van Veldhuizen (Hogeschool van Amsterdam)
Hoofddocent educatieve masters aan de HvA.

LinkedIn

Symen van der Zee (Saxion Hogeschool, Deventer)
Lector Vernieuwend Onderwijs aan Saxion Hogescholen. Samen met de kenniskringleden verricht hij onderzoek naar de traditionele vernieuwingsscholen en de didactiek van het vernieuwend onderwijs (bijv. personaliseren, contextualiseren, samenwerkend leren).

LinkedIn

Hanne Tack (Universiteit Gent)
Momenteel werkzaam als onderzoekscoördinator van het FWO-SBO project ESTAFETT, een fundamenteel onderzoeksproject dat zich richt op het bestuderen van de effecten van teamteaching op zowel leerlingen als leraren. Haar onderzoeksinteresse focust op de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

LinkedIn

Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen)
Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen, academische lerarenopleiding. Zijn onderzoek is onder meer gericht op onderwijskundig leiderschap, school- en professionaliseringsbeleid, professionele leergemeenschappen, (vak)didactiek. Hij is voorzitter van onderzoeksgroep Didactica, binnen het expertisecentrum Antwerp School of Education. Hij is covoorzitter van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoekers (VFO).

LinkedIn

Carry Quint (schoolopleider Haarlemmermeer Lyceum en instituutsopleider Universiteit Utrecht)
Docent, begeleider, opleider, assessor, supervisor, intervisor, video-interactiebegeleider, trainer, coach en mentor in onderwijs en communicatie.

LinkedIn

Henderijn Heldens (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)
senior onderzoeker in het lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Kind en Educatie (FKE). Zij is projectleider Versterken Feedbackgeletterdheid binnen FKE en onderzoekt samenwerking bij onderwijsinnovatie.

LinkedIn

Charlotte Struyve (Hogeschool Vives en KU Leuven)
Charlotte Struyve is als senior onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool VIVES en aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie van de KU Leuven. Meer bepaald voert ze onderzoek uit rond schoolleiderschap en de loopbaan van leraren en coördineert ze de ICILS 2023 meting voor Vlaanderen.

LinkedIn

Interesse in een zeer leerzame, vrijwillige functie als redactielid bij Velon? Stuur een mailtje aan tijdschrift@velon.nl.