Vereniging

Velon Jaarplan 2023

Ben jij benieuwd aan welke activiteiten voor Velon en BRLO we volgend jaar gaan werken? Het Jaarplan voor 2023 voor Velon / BRLO kun je nu lezen.

Velon Jaarplan 2023

In het jaarplan staat beschreven aan welke doelen het bestuur van Velon, in samenwerking met het Velon-bureau, actieve leden en betrokkenen bij BRLO, wil werken het komende jaar. Het gaat om activiteiten gericht op onder andere de professionalisering van de individuele lerarenopleider en de beroepsgroep als geheel. Ook ledenwerving en het binden en boeien van actieve leden heeft aandacht.

Het jaarplan is vastgesteld door het bestuur en op 12 december goedgekeurd door de Ledenraad van Velon.

Heb je vragen over het jaarplan? Neem dan contact met ons op via info@velon.nl.

Bekijk het jaarplan via de pagina met downloads van Velon of klik hier voor de pdf van het Jaarplan 2023.