Publicaties

Vijf bouwstenen van het lerarenberoep

Om het lerarenberoep te vieren en positief voor het voetlicht te brengen heeft de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) vijf bouwstenen voor leraren gepresenteerd.

<strong>Vijf bouwstenen van het lerarenberoep</strong>

De keuze voor die vijf bouwstenen zijn het resultaat van het project “De leraar op school en in de samenleving”. Tijdens het project organiseerde de VLOR vier gesprekstafels met diverse onderwijsactoren. Vervolgens ging een lerarenpanel aan de slag met de resultaten van die gesprekstafels.  De vijf bouwstenen die daarvan het resultaat zijn, worden voorgesteld in een videofilm en op een informatieve poster, die elke Vlaamse school intussen ontvangen heeft. Via de website van de VLOR zijn zowel de videofilm als de poster te downloaden. Net als bij het Vlaams beroepsprofiel van de lerarenopleider valt ook hier de aandacht voor de maatschappij op.

Lees meer: https://www.vlor.be/video-vijf-bouwstenen-van-het-lerarenberoep