Tag: onderwijs

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad bereidt momenteel een advies voor over taal- en rekenonderwijs.

Curriculum funderend onderwijs

Eind april heeft Minister Wiersma de Tweede Kamer in een brief beloofd dat hij haast maakt met het bijstellen van de kerndoelen voor het funderend onderwijs.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort en het daarvoor de ‘Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)’ opgericht.

Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs

Boekentip! Het boek is verschenen bij uitgeverij Pica onder redactie van Marijke van Vijfeijken.

Tweede Kamer discussieert over flexstuderen in het hoger onderwijs

Rapport ‘Evaluatie experiment flexstuderen’ leidt tot discussie.

De Staat van het onderwijs 2022

De Staat van het onderwijs 2022 is 13 april door de Onderwijsinspectie gepresenteerd.

‘The rocky road to innovation in higher education’

Comenius Festival 2022; 12 mei 2022 9.00 – 17.00 uur.

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april 2022 is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd en gelanceerd.

Podcast Curriculumcommissie

Het fundament onder het curriculumbouwwerk.

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

Experiment regulier-speciaal onderwijs

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor samenwerkingsexperimenten van regulier en speciaal onderwijs. Lees meer >