Tag: onderwijs

Innovatie

Themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders: ‘Innovatie in lerarenopleidingen’

Het tweede nummer van 2024 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is verschenen en heeft als thema: ‘Innovatie…

Computerfeedback

Leidt computerfeedback tot betere leerresultaten voor basisschoolleerlingen?

De vraag van de Kennisrotonde is deze maand: Leidt computerfeedback tijdens opdrachten maken tot betere leerresultaten voor…

logo Open Universiteit

Onderzoek klassenmanagement

Kijken in de hoofden van (toekomstige) leraren in klassenmanagementsituaties Leraren in de klas moeten snel kunnen schakelen….

Aob logo

Themabijeenkomst begeleiding startende leraren

Op maandagmiddag 17 juni organiseert AOb netwerk “Opleiden van leraren” een themabijeenkomst in Utrecht over de begeleiding van startende leraren…

werkgeluk

Kennisrotonde: Relatie tussen werkgeluk en andere taken of een financiële beloning

De vraag waar de kennisrotonde dit keer op ingaat, is: Bevorderen andere taken of een financiële beloning…

logo Info TED

Uitnodiging tot deelname aan de InFoTed Academy 2025

Ben jij schoolopleider, instituutsopleider, werkplekbegeleider, onderzoeker, programmaleider docentprofessionalisering of op andere wijze verantwoordelijk voor of nauw betrokken…

Verdiepingscursus rekenen en wiskunde

Verdiepingscursus opleiders rekenen en wiskunde

Ben je opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heb je behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing…

Gemengde brugklassen onderzoek

Nieuwe factsheet: Gemengde brugklassen bieden een kans voor gelijke onderwijskansen

De vroege selectie in het onderwijs kan ertoe leiden dat leerlingen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en…