Tijdschrift

Themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders: ‘Innovatie in lerarenopleidingen’

Themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders: ‘Innovatie in lerarenopleidingen’

Het tweede nummer van 2024 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is verschenen en heeft als thema: ‘Innovatie in lerarenopleidingen.’

Hoofdredacteur Quinta Kools vertelt: ‘De inspiratie voor dit themanummer kwam vanuit Vlaanderen, waar een specifieke subsidieregeling van de Vlaamse overheid heeft geleid tot pilots rond innovatie in lerarenopleidingen. De Vlaamse collega’s doen in dit themanummer verslag van hun pilot-projecten.

Om ook een Nederlandse invalshoek te hebben zijn er twee artikelen over innovaties in de Nederlandse context. Verder hebben de twee gastredacteuren – Marco Snoek en Ingrid Paalman-Dijkenga- een inleidend artikel geschreven waarin zij met helicopterview naar de innovaties in dit nummer kijken. Al met al is het een zeer interessant nummer geworden.’

Direct lezen voor leden

Velon Leden kunnen het magazine en de losse artikelen lezen in de mediatheek (inloggen met account). Niet-leden moeten even geduld hebben, want na zes maanden worden de artikelen open gezet voor iedereen.