Onderzoek

Onderzoek klassenmanagement

Onderzoek klassenmanagement

Kijken in de hoofden van (toekomstige) leraren in klassenmanagementsituaties

Leraren in de klas moeten snel kunnen schakelen. Sharisse van Driel promoveerde 23 mei jl. op een onderzoek naar het onmiddellijk handelen van leraren en wat ervaren leraren-in-opleiding, beginnende èn ervaren leraren zelf als sleutelmomenten voor hun klassenmanagement zien tijdens hun lessen in het voortgezet onderwijs?

Haar onderzoek  ‘Mining Teachers’ Minds in Classroom Management Situations’ draagt bij aan een beter begrip van het denken van leraren gekoppeld aan hun handelen in de klas en resulteert in aanbevelingen voor initiële en voortgezette opleidingstrajecten voor leraren.

Meer informatie?

Kijken in de hoofden van leraren in klassenmanagementsituaties – Open Universiteit – Open Universiteit (ou.nl)