Categorie: Partners

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Levende Talen organiseert dit najaar een congres over vakvernieuwing.

LOB binnen de lerarenopleiding

Bijeenkomst op 25 mei 2022 van 15:30 tot 16:30 uur (online)

Save the date!

10 juni 2022: fysieke kennisdeelsessie Leraren voor morgen.

Welke aanpak werkt het beste om een onderzoekende houding te ontwikkelen bij studenten aan de lerarenopleiding?*

Eerst een theoretische basis verwerven of direct in de praktijk onderzoek doen?

Samen opleiden op zijn kop

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd op het gebied van samen opleiden en professionaliseren.

Terugblik op ‘De week van samen opleiden 2022’

“Krachtig partnerschap”

Vakdidactische ontmoeting samen opleiden

Op 7 april vond de vakdidactische ontmoeting plaats tussen studenten, werkplekbegeleiders, vakdidactici, onderzoekers en school- en instituutsopleiders.

Leren voor Morgen heeft nieuws!

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties.

Van instrumentele reflectie naar betekenisvol reflecteren

Binnen het programma van samen Opleiden heeft onderzoek een relevante positie. Samen onderzoeken dus. In de landelijke…

Gezamenlijk vakmanschap in het onderwijs

Voor lerarenopleidingen speelt het werkveld een essentiële rol. We leiden op voor scholen in onze regio en…

Effect van samen opleiden

Marijke Bakker wordt bij de HAN opgeleid tot leraar economie.

Professionaliseringsdag Programmaleiders Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden zijn meerdere rollen betrokken: schoolopleiders, werplekbegeleiders, instituutsopleiders én programmaleiders.

Week van Samen Opleiden van start

Vandaag start de Week van Samen Opleiden 2022: een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars.

Vooraankondiging drie calls for proposals

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april 2022 is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd en gelanceerd.

Online tip: Onderwijskennis.nl!

Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.