Tag: lerarenopleiders

logo Open Universiteit

Onderzoek klassenmanagement

Kijken in de hoofden van (toekomstige) leraren in klassenmanagementsituaties Leraren in de klas moeten snel kunnen schakelen….

Aob logo

Themabijeenkomst begeleiding startende leraren

Op maandagmiddag 17 juni organiseert AOb netwerk “Opleiden van leraren” een themabijeenkomst in Utrecht over de begeleiding van startende leraren…

logo Info TED

Uitnodiging tot deelname aan de InFoTed Academy 2025

Ben jij schoolopleider, instituutsopleider, werkplekbegeleider, onderzoeker, programmaleider docentprofessionalisering of op andere wijze verantwoordelijk voor of nauw betrokken…

podcast de staat van het onderwijs

Podcast De Staat van het Onderwijs

Vorige week nam onze voorzitter Helma Oolbekkink-Marchand deel aan een gesprek met minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf…

rondetafelgesprek OCW

Over flexibiliteit en kwaliteit: een rondetafelgesprek van lerarenopleiders en het ministerie van OC&W

Op initiatief van Velon ging een delegatie van lerarenopleiders uit het VO, MBO, HBO en WO tijdens…

Aob logo

Bijeenkomst voor lerarenopleiders: Weerbaar tegen groenpluk

Op donderdagmiddag 7 maart organiseert het AOb netwerk Opleiden van leraren een bijeenkomst over groenpluk (hybride). Opleiders…

logo Onderwijsraad

Oproep: Denk mee over advies Lerarenopleidingen

De huidige beleidsontwikkelingen rondom lerarenopleidingen roepen vragen op over de borging van de bekwaamheid van aankomende leraren…

Kennisrotonde: samenwerkingsgroepen

Kennisrotonde: Wat is een goede samenstelling voor samenwerkingsgroepen?

Deze keer behandelt de Kennisrotonde een vraag die ongetwijfeld herkenbaar is voor leraren(opleiders): Hoe stel je goede…