Kennisrotonde

Leidt computerfeedback tot betere leerresultaten voor basisschoolleerlingen?

Leidt computerfeedback tot betere leerresultaten voor basisschoolleerlingen?

De vraag van de Kennisrotonde is deze maand: Leidt computerfeedback tijdens opdrachten maken tot betere leerresultaten voor basisschoolleerlingen?

Directe individuele feedback tijdens het maken van een opdracht is effectief om leerlingen kennis en vaardigheden aan te leren. Een leerkracht kan echter telkens maar één leerling feedback geven. Digitale tutors zorgen voor gelijktijdige directe individuele feedback voor alle leerlingen. Als digitale tutors adaptief reageren op elke stap die een leerling neemt in een opdracht, werken ze even goed of beter dan feedback in klassikale omgevingen. Dit geldt voor afgebakende en goed gestructureerde kennis- en vaardigheidsdomeinen.

De effectiviteit van computersystemen die leerlingen individueel begeleiden om kennis en vaardigheden te verwerven, ligt in de verfijning. Een digitale tutor geeft niet alleen feedback op het antwoord, maar ook op de tussenstappen die de leerling kan nemen om te komen tot het goede antwoord. Door nieuwe informatietechnologieën worden deze zogeheten intelligente tutoring systemen (ITS’en) steeds beter en sneller.

Een ITS begeleidt en ondersteunt leerlingen bij hun leerproces, op individueel niveau. De digitale tutor analyseert het gedrag en de prestaties van de leerling, en past de instructie aan op basis van individuele behoeften en voortgang.

Studies in het buitenland laten veel bewijs zien dat goed ontworpen ITS’en kunnen bijdragen aan het verwerven van kennis en vaardigheden.

Een belangrijke verklaring voor de effectiviteit is dat de digitale tutor adaptief is. Het geeft niet alleen feedback aan de leerlingen, maar maakt slim gebruik van hun gedrag en de antwoorden als input om de instructie aan te passen. Het is vooral krachtig als het systeem het aanbod aanpast aan de (voor)kennis van leerlingen en aan de strategieën die leerlingen kiezen als ze een probleem proberen op te lossen.

Lees verder op Kennisrotonde.nl


Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.