Artikelen

Interview: ‘Ik geloof erg in de kracht van verenigingen’

Interview: ‘Ik geloof erg in de kracht van verenigingen’

Paula Costas Alonso heeft zo’n twintig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs en is sinds ruim een jaar lerarenopleider aan Fontys Hogeschool. Een nieuwe rol waarin ze blij is met de ondersteuning die ze ervaart bij de beroepsvereniging Velon.

‘Ik was al werkzaam als werkplekbegeleider en als onderdeel daarvan heb ik mijn onderwijsvisie geformuleerd. Daarin verwoord je welke keuzes je maakt en daar reflecteer je samen met studenten en collega’s op. Dat wakkerde bij mij een vlammetje aan. Dat werd nog versterkt door collega’s en studenten die zeiden: waarom word je geen lerarenopleider?’

Wat is dat vlammetje precies? Wat hoop je als lerarenopleider bij te dragen?

‘Ik zit in een klein vak, namelijk Spaans. Dus aan de ene kant wil ik graag dit vak en de  positie van docenten Spaans versterken. Daarbij werk ik ook graag vakoverstijgend en geniet ik erg van de interessante gesprekken met collega’s die andere vakken geven dan ik. Ik ben ook een bruggenbouwer en maak ik graag de verbinding tussen het leren op het instituut en de beroepspraktijk.’

Je bent instituutsopleider. Hoe ziet jouw rol eruit?

‘Als instituutsopleider ben je een vertegenwoordiger van het instituut. Ik bezoek een school en doe de tweedelijnsbegeleiding en beoordeling van stages / werkplekleren van studenten van Fontys. Ik doe twee lesbezoeken dat we voor- en nabespreken met tussendoor een tussenevaluatie. Tot slot volgt het eindgesprek met beoordeling. Als lerarenopleider kijk ik daarnaast ook goed naar de randvoorwaarden: kan de student onder de juiste omstandigheden werken? Wat is bevorderend en wat niet?’

Hoe helpt de beroepsvereniging Velon jou als startende lerarenopleider?

‘Ik geloof erg in de kracht van verenigingen. Ik probeer ook zoveel mogelijk bij de evenementen die Velon organiseert te zijn, zoals de Studiedag en het Velon Congres. Op het laatste congres mocht ik zelfs met collega’s een workshop verzorgen. Ook houd ik goed in de gaten welke webinars worden gegeven. Daarnaast ben ik me aan het oriënteren om me te laten registreren in het beroepsregister.’

Heb je ook een tip wat Velon beter of anders kan doen?

‘Ik merk om me heen dat er veel mensen zijn die Velon nog niet zo goed kennen. Dus ik zou meer zorgen voor zichtbaarheid in de instituten, of verkennen hoe de beroepsregistratie en Velon als beroepsvereniging een onderdeel kunnen worden van inductietrajecten van nieuwe lerarenopleiders.’


Ben je lerarenopleider (context van basisonderwijs tot universiteit), Velon-lid en wil je ook meewerken aan een telefonisch interview? Mail dan naar: communicatie@velon.nl