NieuwsPublicaties

Samen blijven(d) leren – opbrengst seminar

Hier lees je de opbrengst van het Velon-seminar 'Samen Blijven(d) Leren', door Peter Lorist en Miranda Timmermans. Gehouden op 8 december 2022, n.a.v. het boek 'Vijftig jaar leraren opleiden'.

Samen blijven(d) leren – opbrengst seminar

Op donderdagmiddag 8 december 2022 namen ruim twintig lerarenopleiders deel aan het seminar Samen blijven(d) leren. Het was de vierde en laatste bijeenkomst die Velon organiseert naar aanleiding van het boek Vijftig jaar leraren opleiden, dat onder redactie van Gerda Geerdink en Anja Swennen in 2021 is uitgebracht en waarin in 25 hoofdstukken door 29 auteurs de ontwikkelingen binnen het opleiden van leraren tussen 1970 en 2020 wordt beschreven.

In het seminar lag de focus op de lessen van vijftig jaar samen leraren opleiden voor ons als opleiders: vandaag, morgen en in de toekomst werken we in één leerruimte. Want, zoals hoofdstuk 16 in Vijftig jaar leraren opleiden afsluit, ‘wat de toekomst ook moge brengen: opleiden en professioneel leren doen we in partnerschap’. In dit seminar bij Velon als beroepsvereniging van lerarenopleiders verbinden we dit met de ontwikkeling en de toekomst van de beroepsstandaard voor lerarenopleiders.

De bronnen van de presentatie die tijdens het seminar is gehouden, staan onderaan dit artikel.

Na de presentatie gingen de deelnemers in vier groepen aan de slag met als centrale vragen:

 1. Welk beeld hebben wij bij die ene leerruimte?
 2. Welke competenties c.q. kwaliteiten (c.q. beroepsprofiel) hebben wij nodig om samen op te leiden, professioneel te leren, te innoveren en te onderzoeken binnen die ene leerruimte?
 3. Wat kunnen wij lerarenopleiders doen om die ene leerruimte te realiseren?

De groepen hebben hun gesprekken op flappen weergegeven en na afloop met elkaar gedeeld. Enkele voorbeelden daaruit:

 • Iedereen leert van iedereen.
 • Dialoog.
 • Samen verantwoordelijkheid nemen, insteken op gezamenlijk belang.
 • Anders organiseren.
 • Job rotation.
 • We hebben een gezamenlijke taal nodig.
 • Nieuwsgierig, reflectief en ontwikkelingsgericht.
 • Interprofessioneel en multidisciplinair.
 • Alle betrokkenen zijn aanwezig bij de beoordeling van de student (inclusief de student zelf).
 • Werken vanuit vertrouwen in de leerling, de collega, de collega in opleiding, …: van alle lerenden.
 • Insteken op gezamenlijk belang: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.
 • Ook de schoolleider is onderdeel van de éne leerruimte.

Anja Swennen sloot, mede namens Gerda Geerdink, het seminar af met dank aan de collega’s die de vier bijeenkomsten over het boek hebben verzorgd en aan Velon voor het organiseren ervan. Ze hoopt op een vervolg en sluit af met de beeldspraak van een golfbeweging: leer van het verleden, maar laat het geen belemmering zijn.


Bronnen

Dengerink, J., & Koster, B. (2021). Een uniek project voor de professionele ontwikkeling  van lerarenopleiders: Beroepsstandaard en -registratie van Nederlandse lerarenopleiders. In G. Geerdink & A. Swennen (Eds.), Vijftig jaar leraren opleiden (pp. 188-200). Amsterdam: Boom.

Lorist, P., & Timmermans, M. (2021). Samen opleiden en professionaliseren: Samen sterker. In G. Geerdink & A. Swennen (Eds.), Vijftig jaar leraren opleiden (pp. 201-214). Amsterdam: Boom.

Timmermans, M. (2021). Samen opleiden op zijn kop! Lectorale Rede. Utrecht: Partners in Opleiding en Ontwikkeling & Marnix Academie. https://www.marnixacademie.nl/lectorale-rede.

Timmermans, M. (2021). Samen blijven(d) leren. Utrecht: Partners in Opleiding en Ontwikkeling & Marnix Academie.https://www.marnixacademie.nl/sites/default/files/2022-06/Samen%20blijven%28d%29%20leren.pdf.

Zie ook de overige bronnen op de laatste dia van de presentatie.