Onderzoek

Studentgecentreerde onderwijsmethodes en zelfregulerend leren: wat werkt voor wie?

Het hoger onderwijs maakt veel gebruik van methoden voor zelfregulerend leren waarbij de student centraal staat.

Studentgecentreerde onderwijsmethodes en zelfregulerend leren: wat werkt voor wie?

Denk maar aan probleemgestuurd onderwijs, project-gestuurd onderwijs, inquiry based learning, et cetera. De effectiviteit is wisselend. Lisette Wijnia, onderzoeker bij de Open Universiteit, gaat een reviewstudie doen naar de effectiviteit van deze onderwijsvormen voor zelfregulerend leren. De studie moet duidelijk maken wat werkt en wat niet, en wat werkt voor wie.

De onderzoekers gaan daarom een systematische reviewstudie en meta-analyse doen van de bestaande onderzoeken naar de effectiviteit van deze onderwijsmethodes. Op basis daarvan willen ze beter inzicht krijgen in ‘wat werkt voor wie’ als het gaat om zelfregulerend leren in studentgecentreerde, probleem- en projectgestuurde leermethoden. Met de inzichten en oplossingen uit deze studie kunnen hopelijk een aantal problemen worden aangepakt die hogeronderwijsopleidingen, docenten en studieadviseurs in de praktijk tegenkomen.

De studie ‘The effectiveness of student-centered educational methods for self-regulated learning: What works and for whom?’ is opgezet door Lisette Wijnia (Open Universiteit) en Martine Baars (Erasmus Universiteit) en wordt gesteund door NRO. Het onderzoek loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Lees meer: https://www.ou.nl/-/studentgecentreerde-onderwijsmethodes-en-zelfregulerend-leren-wat-werkt-voor-wie