Onderzoek

Studiebegeleiding is belangrijk voor studentsucces niet-westerse student

Het studentsucces van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond is gemiddeld lager dan het studentsucces van studenten zonder migratieachtergrond.

Studiebegeleiding is belangrijk voor studentsucces niet-westerse student

Dat geldt zeker ook voor de lerarenopleidingen. Volgens onderzoekers van Avans en de Open Universiteit heeft dat zowel te maken met factoren van binnen en buiten de opleiding. Opleiding specifieke factoren zijn de begeleiding en de ervaren sociale veiligheid op de opleiding. Over het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.