Partners

Afgeronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs ronde 2020 online

Binnen de subsidieronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs zijn kleine onderzoeksprojecten uitgezet naar actuele vragen uit beleid of praktijk.

Afgeronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs ronde 2020 online

De studies zijn inmiddels afgerond en de eindrapporten zijn toegankelijk via de projectendatabase van het NRO. Veel studies gaan over voorkomen van uitval en verhogen studiesucces. Voor lerarenopleidingen zijn bruikbaar: De eerste honderd dagen in het hoger onderwijs; Grip op studentsucces; en Studenten welzijn in het Hoger onderwijs.

Lees meer via deze link.