Onderzoek

Kennisrotonde: Wat is een goede samenstelling voor samenwerkingsgroepen?

Kennisrotonde: Wat is een goede samenstelling voor samenwerkingsgroepen?

Deze keer behandelt de Kennisrotonde een vraag die ongetwijfeld herkenbaar is voor leraren(opleiders): Hoe stel je goede groepen samen, om tot de beste samenwerking en resultaten te komen?

Studenten kunnen veel leren van samenwerken. Het kan ook praktisch zijn om groepsopdrachten te geven. Docenten doen er goed aan om te zorgen voor voldoende maar ook niet té grote diversiteit in samenwerkingsgroepjes. De bewuste keuzes die hiervoor nodig zijn vragen veel analyse en expertise, maar leveren meer leerwinst op dan een random groepssamenstelling of eigen keuze van studenten.

Samenwerkend leren heeft voordelen

Onderwijskundig gezien heeft samenwerkend leren meerwaarde, omdat studenten niet alleen leren van de docent, maar ook van elkaar. Door samen te werken kunnen zij iets leren wat individueel moeilijk of niet te realiseren is.

Heterogeen samengestelde groepen hebben een aantal voordelen. De diversiteit van de groep biedt mogelijkheden om elkaars kwaliteiten te benutten en dat komt de leerresultaten van de deelnemers ten goede. Hoewel er geen specifiek onderzoek bekend is naar de rol van diversiteit in groepjes bij lerarenopleidingen, is uit ander onderzoek af te leiden dat heterogene groepen betere leerresultaten behalen dan homogene groepen. Dat voordeel neemt bij toenemende diversiteit weer af. Vooral docenten die zich bewust zijn van het belang van diversiteit, sturen actief op de groepssamenstelling.

Lees verder op Kennisrotonde.nl

Foto: Monkey Business Images / Shutterstock

———————-

Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.