KennisrotondeOnderzoek

Welke vormen van ontwikkelingsgericht begeleiden van stagiairs in het basisonderwijs dragen bij aan hun toerusting als aankomend leerkracht?

Stagiaires die met de ICALT-methode worden begeleid, bereiken een aanzienlijk hoger niveau van pedagogische en didactische vaardigheden. Lees verder bij de Kennisrotonde.

<strong>Welke vormen van ontwikkelingsgericht begeleiden van stagiairs in het basisonderwijs dragen bij aan hun toerusting als aankomend leerkracht?</strong>

De kwaliteit van leerkrachten – in de eerste plaats de kwaliteit van hun instructie – is een belangrijke factor in het vergroten van leeropbrengsten van leerlingen. Opleiders zullen aankomend leerkrachten tijdens hun stage daarin nadrukkelijk moeten begeleiden.

Effectieve begeleiding van stagiairs in het basisonderwijs bestaat uit een combinatie van gerichte feedback en duidelijke doelen. Daarnaast helpen lesobservaties de professionele ontwikkeling van stagiairs in kaart te brengen. In de zogeheten ICALT-methode (International Comparative Analysis of Learning and Teaching) zijn deze begeleidingsvormen samengebracht. Deze methode bestaat uit een observatie-instrument met bijbehorende feedbacksjablonen en lesvoorbereidingen. De aankomend leerkrachten oefenen zich in de vaardigheden die passen bij hun fase van ontwikkeling. Voor mentoren is er een training ingebouwd over lessen observeren en beoordelen, en feedback geven.

Stagiaires die hiermee werken, bereiken een aanzienlijk hoger niveau van pedagogische en didactische vaardigheden dan stagiaires die andere vormen van begeleiding ontvangen.

Lees verder via de website

Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.