Auteur: Angelique Kalverda

Nieuw Lectoraat binnen de lerarenopleidingen: Kansengelijkheid

Monique Leijgraaf is 21 juni 2022 officieel aangesteld als Lector Kansengelijkheid aan Hogeschool Ipabo.

Samen opleiden op zijn kop

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd op het gebied van samen opleiden en professionaliseren.

Ken je de BRLO animatie al?

Steeds meer lerarenopleiders kiezen voor beroepsregistratie. Een positieve, vrijwillige keuze voor opname in een register dat is geïnitieerd en ontwikkeld door de beroepsgroep zelf.

Vakvernieuwing: Kansen voor het talenonderwijs

Congres Levende Talen, 14 oktober 2022, Reehorst Ede

De kracht van een persoonlijk verhaal

Oral history als methodiek voor inclusief en divers geschiedenisonderwijs op de tweedegraads lerarenopleiding.

Meisjes in groep acht PO in schooljaar 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen voor het tweede jaar op rij een lager (eerste) schooladvies dan voor de coronacrisis, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onderzoek naar grip op studentsucces

In het hoger onderwijs wordt steeds vaker het begrip ‘studentsucces’ gebruikt in plaats van ‘studiesucces’.

Laat zien dat je lid en/of geregistreerd bent!

Laat jij het ook zien? Ben je ook trots op jouw lidmaatschap van Velon? En trots op jouw registratie als lerarenopleider? Pas dan jouw e-mailhandtekening* aan!

Webinar ‘Samen opleiden en professionaliseren: Samen sterker’

Vooraankondiging webinar 8 december 2022.

Doe mee met de themagroep Flexibilisering

Flexibilisering van het opleiden van leraren staat volop in de belangstelling.

Webinar ‘Aansluiting lerarenopleidingen op de arbeidsmarkt’

Vooraankondiging webinar 1 november 2022

Informatiebijeenkomst over nieuwe calls Kennisagenda

Het NRO organiseert op woensdagmiddag 29 juni een online informatiebijeenkomst over aankomende calls op basis van de Kennisagenda voor het onderwijs.

Het tweede nummer van Tijdschrift voor Lerarenopleiders is er weer!

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven…

Vacature lid registercommissie Beroepsregister Lerarenopleiders (onbezoldigd)

Lerarenopleiders staan aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Wat wil jij als lerarenopleider weten over flexibilisering?

Op dinsdag 27 september 2022 van 15.00 tot 17.00 uur organiseren Velon en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een online brainstormsessie voor de leden van Velon.

Onderwijsassistenten in het taal- en reken-wiskundeonderwijs Wat is er nodig?

Het lerarentekort maakt dat onderwijsassistenten steeds vaker de verantwoordelijkheid krijgen voor het verzorgen van onderwijs.

Maak kennis met de themagroep “passend & inclusiever onderwijs”

Deze themagroep wil dé ontmoetingsplek binnen Velon zijn waar lerarenopleiders die actief zijn op het terrein van passend onderwijs en de ontwikkeling van meer inclusieve leeromgevingen met elkaar samenwerken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en professionalisering.

Online congres Levende Talen 2022

Noteer alvast deze datum in jouw agenda!

Update studiedag Velon

De Velon studiedag vindt dit jaar op 11 november plaats in de havenstad Rotterdam!

Vacature Coördinator Beroepsregistratie Lerarenopleiders m/v

Ben jij een ervaren lerarenopleider? Heb jij affiniteit met de professionaliteit van lerarenopleiders? Breng jij de kwaliteit van de beroepsregistratie voor lerarenopleiders een stap verder?

Thema’s Comeniusprogramma 2023

De thema’s voor het Comeniusprogramma 2023 zijn bekend. Vanaf juni kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatieprojecten indienen.

Gedragsindicatoren onderwijs met ICT voor docenten werkzaam in het hoger onderwijs

Door een consortium van onderzoekers van onder andere het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT voor het hoger onderwijs ontwikkeld.

We nemen afscheid van onze verenigingsmanager; Michèl de Vries

Nieuwsbericht van het bestuur van Velon.

Grip op persoonsvorming

Hoe bedachtzaamheid na actie aankomende leerkrachten kan voorbereiden op hun rol op het gebied van persoonsvorming.

Educatief Programma Floriade

Lessen over het thema duurzaamheid

Jaarverslag 2021 van 10voordeleraar

Het jaarverslag van 10voordeleraar is verschenen met daarin onder andere aandacht voor het project ‘Leraren voor morgen’.

Universitaire master en bevoegdheid primair onderwijs binnen twee jaar

Vanaf aankomende september (2022) kunnen studenten die basisschoolleraar willen worden, in Utrecht het tweejarige mastertraject MPabo volgen.

Hoeveel werkervaring moet je als lerarenopleider hebben om een kansrijke registratieaanvraag te kunnen doen?

Hier vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over registratie en prolongatie!

Vier universiteiten gaan een master bevoegdheid leraar primair onderwijs aanbieden

Als de NVAO de plannen goedkeuren mogen de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Amsterdam (VU en UvA) een masteropleiding aanbieden die opleidt tot leraar in het basisonderwijs.

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Levende Talen organiseert dit najaar een congres over vakvernieuwing.

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad bereidt momenteel een advies voor over taal- en rekenonderwijs.

Professionalisering van leraren

Met elkaar het gesprek blijven voeren over eigentijds onderwijs!

LOB binnen de lerarenopleiding

Bijeenkomst op 25 mei 2022 van 15:30 tot 16:30 uur (online)

Curriculum funderend onderwijs

Eind april heeft Minister Wiersma de Tweede Kamer in een brief beloofd dat hij haast maakt met het bijstellen van de kerndoelen voor het funderend onderwijs.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort en het daarvoor de ‘Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)’ opgericht.

Webinar “Tussen kunst en educatie”

Elsbeth Veldpape (ArtEZ University of the Arts) zal op donderdag 9 juni 2022 een webinar verzorgen over het opleiden van docenten binnen de kunstvakken.

Save the date!

10 juni 2022: fysieke kennisdeelsessie Leraren voor morgen.

Dag van de Lerarenopleider 2022

Op vrijdag 4 november 2022 vindt de Dag van de Lerarenopleider plaats.

Welke aanpak werkt het beste om een onderzoekende houding te ontwikkelen bij studenten aan de lerarenopleiding?*

Eerst een theoretische basis verwerven of direct in de praktijk onderzoek doen?