Tijdschrift

Oproep voor bijdragen aan het themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2023

‘Beloftevolle strategieën in de aanpak van het lerarentekort’ .

Oproep voor bijdragen aan het themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2023

Over het themanummer

Recente krantenkoppen schreeuwen het uit: ‘Leerachterstand neemt toe door lerarentekort’ (De Morgen, 13 januari 2023) en ‘Onderwijs piept en kraakt door gebrek aan leraren: met kunst-en-vliegwerk gaan de lessen door’ (De Telegraaf, 15 december 2022). Het debat naar aanleiding van het lerarentekort is zowel in Nederland als Vlaanderen niet mals. Met het TvL-themanummer 2023 ‘Beloftevolle strategieën in de aanpak van het lerarentekort’ willen we de eerder negatieve berichtgeving counteren en op zoek gaan naar krachtige manieren om het lerarentekort aan te pakken.

Werken aan het lerarentekort betekent systematisch inzetten op het volledige professionaliseringscontinuüm, gaande van de initiële opleiding van leraren, via de inductiefase van startende leraren naar de in-service ondersteuning van leraren in hun levenslange professionele ontwikkeling. Analoog gaan we daarom op zoek naar bijdragen die dieper ingaan op manieren om met het lerarentekort om te gaan:

 1. Tijdens de initiële opleiding van leraren: Welke rol kunnen lerarenopleidingen opnemen in dit debat? Welke rol kunnen bijvoorbeeld duaal leren en andere vormen van werkplekleren spelen? Op welke manieren zetten lerarenopleidingen in op het reduceren van het lerarentekort?
 2. De inductiefase van startende leraren: Hoe kunnen beginnende leraren beter begeleid worden zodat vroege uitval gereduceerd kan worden? Welke rol kunnen bijvoorbeeld aanvangsbegeleiding en/of mentoring spelen?
 3. De in-service ondersteuning van leraren in hun levenslange professionele ontwikkeling: Hoe kan onderwijs op een andere manier georganiseerd worden? Welke rol kunnen bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen, teamteaching, collegiale visitaties en interprofessioneel opleiden spelen in het lerarentekort?

Soort bijdrage

Bijdragen voor het themanummer kunnen de vorm hebben van één van de vertrouwde formats in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders:

 • Onderzoeksartikel (5000 woorden)
 • Beschouwend artikel (5000 woorden)
 • Opiniebijdrage (1500 woorden)
 • Nieuwe aanpakken en methodieken: voorbeelden uit de praktijk (5000 woorden)
 • Praktijkvoorbeeld (1500 – 2500 woorden)

Zie richtlijnen voor auteurs voor uitgebreidere informatie.

Voorstellen voor bijdragen dienen uiterlijk 30 maart 2023 te worden ingediend bij de hoofdredactie (email-adres q.kools@fontys.nl). Het voorstel omvat 400 – 600 woorden en heeft de volgende inhoud

 • (voorlopige) Titel
 • Auteurs
 • Soort artikel (zie boven)
 • Relatie tot het thema (welk van de vier invalshoeken)
 • Samenvatting/outline

De gastredactie bekijkt alle voorstellen en bepaalt welke voorstellen interessant zijn om uit te werken tot artikel in het themanummer. Alle artikelen worden gereviewed op plaatsbaarheid. Zie voor het tijdpad en de procedures het overzicht hieronder:

Tijdlijn en procedures

 activiteit
30 maart 2023deadline inleveren voorstellen voor artikelen
april 2023beoordelen voorstellen door redactie
uiterlijk 20 april 2023melding aan auteurs wel/niet uitwerken artikel
20 juni  2023aanleveren 1e versie artikel voor review door gastredactie
1 september 2023aanleveren 2e versie artikel voor review gastredactie
30 september 2023Deadline artikelen gereed
 Eindredactie
Half december 2023Publicatie themanummer 2022

Voorzitters gastredactie:

Hanne Tack en Symen Van der Zee


Marc vermeulen (1 jaar geleden)

Ik doe graag mee, schrijf nu aan essay over RATO aanpak, ben zeer kritisch daarover. Zijn jullie geïnteresseerd? Gr marc vermeulen TIAS


Paula Harte (1 jaar geleden)

Zoals onderling overlegd, zien wij deze bijdrage graag tegemoet!