Tag: nieuws

Storing betalingsverkeer

Problemen met betalingsverkeer Velon opgelost

De afgelopen week hadden we te maken met een storing in het betalingsverkeer, waardoor o.a. het betalen…

International Day of Education

Education is a human right, a public good and a public responsibility. The United Nations General Assembly proclaimed 24 January as International Day of Education, in celebration of the role of education for peace and development.

Doe mee: lid-werft-lid actie!

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Nieuwe podcast: beleef het eerste jaar voor de klas mee door de ogen van twee starters

Lesgeven is een prachtig vak, waarbij je veel kunt betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat.

De landelijke generieke kennisbasis krijgt een brede basis voor associate degree, bachelor en master

Het generieke deel van de kennisbasis voor de lerarenopleidingen voor vo en mbo wordt herijkt en krijgt een nieuwe opzet.

Optimalisering doorstroom mbo – pabo

Studenten afkomstig van het mbo moesten tot voor kort de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek succesvol afronden als ze wilden starten op de pabo.