Nieuws

De landelijke generieke kennisbasis krijgt een brede basis voor associate degree, bachelor en master

Het generieke deel van de kennisbasis voor de lerarenopleidingen voor vo en mbo wordt herijkt en krijgt een nieuwe opzet.

De landelijke generieke kennisbasis krijgt een brede basis voor associate degree, bachelor en master

Voor alle niveaus lerarenopleidingen (assoiate degree, bachelor en master) komt er één kennisbasis bestaande uit drie delen. Het eerste deel is een brede generieke basis die gemeenschappelijk geschreven wordt voor niveau 5 (ad), 6 (bachelor) en 7 (master). Het tweede deel is een vervolg op het eerste deel, maar dan specifiek voor de betreffende onderwijssoort. Het derde deel wordt de kennisbasis voor het vak.

De eerste verkenning, inventarisatie en vaststelling vindt plaats in de periode van september tot december 2022. Hierbij zijn de structuur en taal van de kennisbasis belangrijke onderdelen van het gemeenschappelijke deel van de generieke kennisbasis.