Nieuws

Optimalisering doorstroom mbo – pabo

Studenten afkomstig van het mbo moesten tot voor kort de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek succesvol afronden als ze wilden starten op de pabo.

Optimalisering doorstroom mbo – pabo

Teveel studenten struikelden daarover en konden niet beginnen met hun studie aan de pabo. In een werkgroep is door vertegenwoordigers vanuit de Vereniging Hogescholen, 10voordeleraar, de MBO Raad en het ministerie van OCW nagedacht over mogelijkheden om de aansluiting vanuit het mbo naar de pabo te verbeteren. Naar aanleiding van de opbrengsten van deze werkgroep is het project Doorstroom mbo-pabo opgezet.

Het project behelst een nieuwe invulling van het al bestaande mbo keuzedeel Voorbereiding Pabo. Tot voorheen werden de mbo-studenten tijdens de lessen vol gestopt met kennis om de meerkeuzetoetsen te halen wat ondanks alle inspanningen te vaak niet lukte. In de nieuwe opzet stellen studenten een ontwikkelingsgericht portfolio samen, waarbij ze worden ondersteund door docenten en studieloopbaanbegeleiders vanuit het mbo en de pabo. Het verzamelde bewijsmateriaal bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat een student het portfolio succesvol af kan ronden en kan beginnen met een AD-opleiding of de pabo.

Studenten moeten nog steeds laten zien dat ze voldoende weten van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek maar de manier waarop deze kennis door studenten aan wordt getoond verandert. De komende tijd wordt gewerkt aan verdere optimalisering van deze werkwijze.