Partners

Op welke manieren dragen masteropgeleide leerkrachten in het primair onderwijs bij aan hun eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van de school?

Op welke manieren dragen masteropgeleide leerkrachten in het primair onderwijs bij aan hun eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van de school?

Op welke manieren dragen masteropgeleide leerkrachten in het primair onderwijs bij aan hun eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van de school?

Basisscholen kunnen masteropgeleide leerkrachten onder meer inzetten bij het ontwerpen van lessen en bij lesbezoek. Persoonlijke kenmerken en leiderschapskwaliteiten van masteropgeleiden verhogen hun bijdrage aan de schoolkwaliteit. Het gaat dan om geloofwaardigheid, geloof in eigen kunnen en het vermogen om collega’s te mobiliseren. Ook schoolkenmerken zijn van belang, zoals inbedding in het personeelsbeleid, het inzetten van verschillende typen masters, en erkenning en ondersteuning door het management. Voorts helpen een sterk netwerk in de school, en een open en lerende cultuur.

Zowel masteropgeleide leerkrachten als hun school hebben een verantwoordelijkheid om de masterkwaliteiten te benutten. De school kan bijdragen door het volgen van masteropleidingen een plaats te geven in het personeelsbeleid. Ook het faciliteren van samenwerking tussen masters en collega’s is wezenlijk.

Die samenwerkende collega’s zijn feitelijk het sociaal kapitaal van de school. De masters hebben collega’s nodig die fungeren als informatiebron of als (mede)innovator. Het zijn professionals die eveneens de dialoog aangaan, onderzoekend werken en kennis uitwisselen. Vooral een intern netwerk van masteropgeleiden met voldoende kritische massa is belangrijk om hun potentieel te benutten. Dat zal alleen lukken als de school hier een actief beleid op voert.

Lees verder via de website.

Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.