Partners

Eerste leidraad voor voortgezet onderwijs: praktische handvatten voor evidence-informed werken aan onderwijsverbetering

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceert een leidraad voor het voortgezet onderwijs: ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie’.

<strong>Eerste leidraad voor voortgezet onderwijs: praktische handvatten voor evidence-informed werken aan onderwijsverbetering</strong>

De nieuwe leidraad ondersteunt onderwijsprofessionals die hun onderwijspraktijk willen verbeteren op basis van bewezen effectieve methodes. De publicatie geeft hier kennis en praktische handvatten voor, gebundeld in zes aanbevelingen.

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie’ ondersteunt scholen in het voorgezet onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. In een school als lerende organisatie verbeteren docenten, team- en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. De leidraad verbindt kennis uit onderzoek aan kennis en ervaringen van leerkrachten. Ook biedt deze handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur.

De publicatie bevat zes aanbevelingen om toe te werken naar een lerende organisatie. De leidraad wordt vergezeld door een poster met de aanbevelingen en een infographic. Alle materialen zijn kosteloos te downloaden via onderwijskennis.nl/leidraad-onderwijsverbetering-vo. Ook kunnen scholen gedrukte exemplaren bestellen.

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie’ is gebaseerd op de gelijknamige leidraad die eerder werd ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze is bewerkt voor zowel het voortgezet onderwijs als het mbo vanwege grote belangstelling uit deze sectoren.

Toepasbare kennis voor en door het onderwijs

Het NRO werkt de komende jaren samen met wetenschappers en onderwijsprofessionals aan de ontwikkeling van nieuwe leidraden voor het onderwijs, van het primair onderwijs tot het hoger onderwijs. De guidance reports van de Engelse Education Endowment Foundation (EEF) dienden als voorbeeld.

Bij de ontwikkeling van een leidraad wordt intensief samengewerkt met de onderwijspraktijk, van themabepaling tot uitwerking. Een leidraad wordt geschreven door een team van wetenschappers en onderwijsprofessionals zoals docenten, intern begeleiders, schoolleiders en lerarenopleiders.

De nieuwe leidraden worden ontwikkeld binnen het programma Ontwikkelkracht. Het programma draagt bij aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken.

Over het NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft als doel om met kennis uit onderzoek de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de resultaten uit dit onderzoek toegankelijk en bruikbaar te maken voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid.