professionalisering

Velon studiedag

Elk jaar wordt de Velon studiedag gehouden. Voor (beginnende) lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen is het een belangrijke ontmoetingsplek. Met collega’s wissel je ervaringen uit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de presentaties die de themagroepen van Velon verzorgen. En je kan aan de slag in diverse workshops. Het gevarieerde programma en de collegiale contacten staan borg voor een inspirerende dag!

Op vrijdag 21 januari 2022 vindt de jaarlijkse Velon studiedag plaats, met dit jaar als thema “Toekomstbestendig opleiden in de regio; de kracht van diversiteit”. Leraren, opleiders en studenten presenteren inspirerende praktijkvoorbeelden en we gaan daarover met elkaar in gesprek.

Gezien de huidige corona ontwikkelingen is deze dag een online evenement. 

Programma:

10.00 uur – 10.30 uur            Welkom

10.45 uur – 12.00 uur            Workshops 1 (Blok 1)

12.00 uur – 13.00 uur            Pauze

13.00 uur – 14.15 uur            Themagroepen Velon (Blok 2)

14.30 uur – 15.45 uur            Workshops 2 (Blok 3)

15.45 uur – 16.15 uur            Afronding 

Prijs:

Voor leden van Velon is de studiedag natuurlijk gratis. Voor niet-leden zijn de kosten € 87,50

Voor niet-leden hebben we een aanbieding: als je nu lid van Velon wordt (à € 87,50) ben je meteen lid voor 2022 en krijg je deze studiedag er gratis bij. Bij registratie voor de studiedag wordt dit meteen geregeld.

Hier kun je je inschrijven als je al lid bent >Aanmelden leden van Velon

En hier kan je je aanmelden als je nog geen lid bent > Aanmelden Studiedag

Programma

BLOK 1 Workshops

 1. De Hybride docent (in de brainportregio)
  In deze pilot is het de bedoeling om  een impuls te geven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio doordat we via 100 hybride docenten de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in brengen. In deze workshop zullen we uitleggen wat het project precies inhoud en wat de mogelijkheden zijn. Naar aanleiding daarvan zullen we het gesprek aangaan over de betekenis voor het onderwijs, het curriculum, de lerarenopleiding en het leren van leerlingen. En hoe we dit in de toekomst verder kunnen inbedden.

  Mieke ZijlstraAnnemieke Vennix
  Mieke Zijlstra (links), Projectleider pilot Hybride Tech Docenten bij Brainport Development
  Annemieke Vennix (rechts), docent-onderzoeker en lerarenopleider ESoE (TU/e)

 2. De academische Pabo
  Academische Pabo Tilburg: hoe samen opleiden leidt tot diversiteit en kwaliteit in het primair onderwijs

  Academische Pabo Tilburg (APT) is een samenwerking van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) en Tilburg University (TiU). De APT is een unieke, hybride opleiding: de pabo en een masteropleiding Cultuurwetenschappen of Psychologie. De leraar die opgeleid is aan de APT heeft bijzondere inhoudelijke kwaliteiten op het gebied van cultuur of psychologie, en beschikt ook over ‘extended professionality’, hetgeen zich uit in het werken vanuit professionele nieuwsgierigheid, ofwel een onderzoekende houding.

  In deze workshop gaan we in gesprek over de meerwaarde van het samen opleiden en het belang van de APT-afgestudeerden voor diversiteit en kwaliteit in het primair onderwijs.

  Rian AartsWendy Wiegers
  Rian Aarts (links), universitair docent Tilburg University
  Wendy Wiegers, Docent taal bij FHKE – Fontys pabo

 3. Samen leren in de Leerateliers
  De Leerateliers zijn een gezamenlijk initiatief van OMO en de lerarenopleidingen in de regio. In de leerateliers wordt samen gewerkt en geleerd. Studenten, leraren en opleiders vormen een professionele leergemeenschap en kijken vanuit diverse perspectieven naar het onderwijs aan jonge mensen. Vanuit de eigen onderwijspraktijk worden, vaak samen met leerlingen, ontwikkelvragen opgehaald en worden nieuwe werkwijzen uitgeprobeerd en onderzocht.

  We gaan graag met jullie in gesprek over de kansen en dilemma’s van het leren in de context van het leeratelier voor het opleiden van studenten, de professionele ontwikkeling van leraren en de uitdagingen van de lerarenopleider als procesbegeleider van deze leergroep.

  Karin Derksen
  Karin Derksen
  Strategisch adviseur Academische Opleidingsscholen en Leerateliers
  Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg
  https://www.linkedin.com/in/karin-derksen-298b3a23/

  Stef Siepel
  Stef Siepel

  Lerarenopleider/promovendus/vakdidactiek Engels
  Radboud Docentenacademie Nijmegen
  https://www.linkedin.com/in/stefsiepel/

 4. Learning Design Studio
  Leraren als onderwijsingenieurs: partnerschap, protocollen en professionele dialogen

  In deze workshop presenteren we de Learning Design Studio (LDS) zoals we die de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en in toenemende mate inzetten om leraren in onze  partnerscholen, leraren in opleiding en lerarenopleiders te ondersteunen bij het samen effectief leren en werken. In een LDS gaan onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek over wat hen drijft, waar ze energie uit halen en ook waar ze tegenaan lopen. Om die gesprekken effectief te voeren, hebben we hulpmiddelen verzameld en ontwikkeld, zogenoemde ‘protocollen’. Graag gaan we met deelnemers van de workshop in gesprek over de uitgangspunten en mogelijkheden van LDS-en.

  Rutger van de Sande, lector Learning Design, Fontys Hogescholen
  https://nl.linkedin.com/in/rutgervandesande

 5. Samen werken aan een praktijkcurriculum voor de opleidingsschool
  De Academische opleidingsschool Noordoost-Brabant is een partnerschap waar zeven opleidingsinstituten samenwerken met vijftien scholen.  De opleiders van deze scholen en opleidingen werken intensief samen om met elkaar te komen tot een eigen samenhangend praktijkcurriculum.

  Hoe hebben we het aangepakt om te komen tot deze multilaterale benadering? Waar staan we nu en hoe willen we verder ontwikkelen?  Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen we onze ervaringen en gaan we met jullie in gesprek over dilemma’s en uitdagingen die we ontmoeten op deze route.

  John van der KantCorry Kocken
  John van der Kant, schoolopleider
  Corry Kocken, programmadirecteur AOS Noordoost-Brabant

BLOK 2 Workshops themagroepen

 1. Themagroep beginnende lerarenopleiders
  De beginnende leraar als onderwijsprofessional

  In deze workshop van de themagroep beginnende lerarenopleiders staat het uitwisselen van ervaringen en praktijkvragen centraal. We doen dit aan de hand van veronderstelling drie uit het hoofdstuk ‘Wie is de lerarenopleider?’ uit de Velon publicatie De staat van de lerarenopleider: Lerarenopleiders kennen zichzelf als onderwijsprofessional. We bespreken of en hoe beginnende lerarenopleiders metaforen over zichzelf als lerarenopleiders herkennen en hoe die in de praktijk concreet worden.

  Evelien van GeffenMartine van Rijswijk
  Evelien van Geffen (links), lerarenopleider en opleidingscoördinator Pedagogiek HvA, https://www.linkedin.com/in/evelien-van-geffen-95160719/
  Martine van Rijswijk (rechts), lerarenopleider en hoofd beroepsvoorbereiding GST, UU, https://www.linkedin.com/in/martine-van-rijswijk-1654901a/

 2. Themagroep Samen Opleiden
  Perspectieven op de Derde Ruimte; Samen Opleiden en de doorgaande professionalisering van de leraar

  Na het samen opleiden van aanstaande leraren en het inrichten van inductietrajecten voor startende leraren, wordt de koppeling met doorgaande professionele ontwikkeling van ervaren leraren steeds urgenter. Als Velon Themagroep stellen we ons vragen als: hoe koppelen opleidingsscholen doorgaande professionele ontwikkeling aan contextspecifieke vraagstukken, zoals lerarentekort, langstuderen, behoud van leraren voor het beroep? Hoe koppelen opleidingsscholen doorgaande professionalisering aan flexibilisering van de lerarenopleiding? Waar zit urgentie en ambitie? Welk theoretisch kader helpt? Hoe werken we hierbij samen in de derde ‘ruimte’?

  Tijdens de workshop gaan we in gesprek vanuit verschillende perspectieven, zoals: leren & ontwikkelen; onderzoeken & ontwerpen; ontschotten; management.

  Carry Quint, Opleidingsschool H2O/Universiteit Utrecht; Dirkje Zwama, Opleidingsschool MBO Arnhem en Achterhoek; Regie Driessen, AOS Midden Brabant; Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam; Pascale Lucassen, Platform Samen Opleiden & VO-raad; Sanne van der Linden, Hogeschool Leiden; Titia Boerrigter, Hogeschool van Amsterdam; Wilma Weekenstroo-Vorenkamp, WFWijz.

BLOK 3 Workshops

 1. Pabo-ALO Eindhoven, een nieuw flexibel, toekomstbestendig opleidingstraject
  Fontys Hogescholen is in september 2020 gestart met een nieuw ontwikkelingsgericht en gepersonaliseerd excellentietraject. Pabo-ALO, een uitdagend traject, waarin studenten in een curriculumontwerp van vier tot vijf jaar de volledige bevoegdheden voor leraar basisonderwijs en leraar lichamelijke opvoeding kunnen halen.
  Hiermee vergroten we de keuzemogelijkheden van de studenten, werken we met een flexibel opleidingsmodel, sluiten we aan bij de behoeften van het werkveld en werken we als verschillende opleidingen samen vanuit gemeenschappelijke kaders en overstijgende leeruitkomsten.

  In de workshop nemen we de deelnemers mee in ons opleidingsconcept, de leeromgeving voor studenten, en voeren we graag het gesprek over de kansen en dilemma’s die ‘deze manier van samen vormgeven van toekomstbestendig opleiden’ met zich meebrengt.

  Ronald Keurentjes
  Ronald Keurentjes, Onderwijsmanager en voormalig projectleider Pabo-ALO, Fontys
  https://www.linkedin.com/in/ronald-keurentjes-50114464/

 2. Challenge-Based Learning
  Met challenge-based learning wordt op veel plekken in VO en HO uitdagend onderwijs ontwikkeld.  Daar liggen kansen voor het samen opleiden van nieuwe docenten. Na een introductie over wat Challenge-Based Learning is, gaan we in groepen aan de slag om te kijken waar we deze kansen zien. Dat kan gaan om afstudeeropdrachten die school- of vakontwikkeling verder helpen. Maar ook andere vormen zijn mogelijk waarbij studenten van de lerarenopleiding werken aan een externe educatieve opdracht. Welke vaardigheden hebben docenten nodig voor dit type onderwijs?

  Jan van der VeenElise Quant
  Jan van der Veen en Elise Quant
  Eindhoven School of Education, TU Eindhoven

 3. Samen opleiden in het MBO
  Samen opleiden als basis voor PDG
  In Noord Brabant zijn de laatste jaren verschillende opleidingsscholen gestart in het MBO, of worden op dit moment als aanvraag opgezet. Dit blijkt een vliegwiel te zijn om ook samen de PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift) trajecten vorm te geven en uit te voeren. In deze workshop gaan we in hoe dit tot stand is gekomen en delen zowel de succeservaringen als knelpunten bij het opleiden van docenten via deze PDG trajecten.

  Christel Kuijpers
  Workshop leider (nog onder voorbehoud): Christel Kuijpers, relatiemanager MBO voor FLOT.

 4. Toekomstbestendig opleiden in de regio; de kracht van diversiteit
  Trion, Internationalisering en identiteit van een Opleidingsschool

  Welke thema’s verbinden ons als scholen binnen het Trion partnerschap in de Brainportregio en hoe kunnen die thema’s een motor onder de ontwikkeling van samen leren en professionaliseren zijn èn onder de ontwikkeling van ons partnerschap?
  Binnen de ontwikkeling van de Trion Opleidingsschool zijn er enkele kernelementen te ontdekken in de zoektocht naar het realiseren van een zo krachtig mogelijke leeromgeving voor leerling, student, (aankomend) docent, en opleiders in onze regio.

  Saskia HeunksAnne KerkhoffSjef Hendrikx
  Saskia Heunks (links), programmaleider en schoolopleider Trion Opleidingsschool, https://www.linkedin.com/in/saskiaheunks/
  Anne Kerkhoff (midden), lector talendidactiek FLOT, https://www.linkedin.com/in/anne-kerkhoff-03507512/
  Sjef Hendrikx (rechts), schoolopleider en teamleider International School Eindhoven, https://www.linkedin.com/in/sjef-hendrikx/​

 5. Samenwerken bij het vormen van een nieuwe opleidingsschool
  Wij zijn als Brabantse Opleidingsschool (BOS) nog niet zo lang geleden van start gegaan. We nemen jullie in deze interactieve sessie graag mee in ons proces “van zaadje tot boom”, vanaf 2019 tot nu. Hoe verbind je 16 scholen in 6 steden en dorpen met elkaar? Hoe breng je écht samenwerking tot stand? Hoe zorg je voor integratie tussen het programma van de instituten en de dagelijkse praktijk op de werkvloer? Hoe krijg je eenheid met behoud van eigenheid?

  Graag zetten we met jullie een “boom” op over de accenten die we gelegd hebben en de uitdagingen die we tegenkwamen en -komen, met als doel elkaar te inspireren.
  www.brabantseopleidingsschool.nl

  Marty van RijenMado Remkes
  Marty van Rijen (links), projectleider BOS

  Mado Remkes (rechts), bestuurscoördinator BOS