professionalisering

Velon studiedag

Elk jaar wordt de Velon studiedag gehouden voor alle leden van de vereniging. Voor (beginnende) lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en opleidingsscholen is het een belangrijke ontmoetingsplek. Met collega’s wissel je ervaringen uit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de presentaties die de themagroepen van Velon verzorgen. En je kan aan de slag in diverse workshops. Het gevarieerde programma en de collegiale contacten staan borg voor een inspirerende dag!

De eerstkomende studiedag is op vrijdag 10 november 2023. De locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.

Thema: Flexibilisering van lerarenopleidingen

In 2023 is het thema Flexibilisering van lerarenopleidingen. In het kader van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen werken universiteiten en hogescholen aan dit thema. We organiseren deze dag daarom samen met de collega’s van de Vereniging Hogescholen en van Universiteiten van Nederland.

Tijdens de Studiedag ontmoet je collega’s die komen voor de VH-UNL Werkconferentie Bestuursakkoord flexibilisering van lerarenopleidingen en/of de Velon Studiedag. Een aantal programmaonderdelen wordt gecombineerd. Dit biedt deelnemers extra mogelijkheden voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Alle reden dus om 10 november alvast te reserveren in je agenda!

Na de zomervakantie volgen de uitnodiging en het programma.

Meer over het Bestuursakkoord

Op 12 oktober 2020 sloot de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Met het bestuursakkoord wordt ingezet op meer op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk.Meer informatie over programma, sprekers, aanmelden en kosten volgt op deze pagina, in de agenda en in onze Velon nieuwsbrief.

Wil je erbij zijn maar ben je nog geen lid? Kom naar de studiedag en meld jezelf direct aan!