Nieuws

Advies Onderwijsraad ‘Een klemmend beroep’

Advies Onderwijsraad ‘Een klemmend beroep’

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Het huidige arbeidsmarkttekort leidt in sectoren zoals zorg en recht echter tot een tekort aan opleidingsplekken in de beroepspraktijk en zet de kwaliteit van opleiden in de beroepspraktijk onder druk. De minister van Onderwijs heeft de raad daarom om advies gevraagd.

Advies

De Onderwijsraad adviseert: Laat beroepsopleidingen en beroepspraktijk afwegen welke onderwijsactiviteiten niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk hoeven plaats te vinden. En vind alternatieven die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding.

Je vindt het volledige rapport op de website van de onderwijsraad