Nieuws

Verdiepingscursus opleiders rekenen en wiskunde

Verdiepingscursus opleiders rekenen en wiskunde

Ben je opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heb je behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs? Dan kun je de ‘verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde’ volgen; een initiatief van Hogeschool IPabo, Marnix Academie en Hogeschool Utrecht.

Programma

De cursus (10 studiedagen verdeeld over 2 studiejaren, studielast: 160 uur) biedt zicht op reken-wiskundedidactiek in de basisschool en op de opleiding, legt de link tussen beide en stelt jouw opleidingspraktijk centraal. De afronding van de cursus bestaat uit een praktijkonderzoek dat u op jouw eigen opleiding uitvoert.

Meer informatie en aanmelden via: https://elbd.sites.uu.nl/2024/02/10/verdiepingscursus-opleiders-rekenen-wiskunde-2024-2026/