professionalisering

Velon studiedag 2018

De Velon studiedag vond dit jaar plaats op vrijdag 2 november bij de Driestar hogeschool in Gouda. Vorming in de lerarenopleiding was het thema van de studiedag 2018.

Deelnemers konden workshops volgen, verzorgd door de themagroepen van Velon, Velon-BRLO en de auteurs van katern 6 van de Kennisbasis voor lerarenopleiders. Katern 6 van de Kennisbasis is inmiddels uitgedeeld en opgestuurd naar de leden.

Bekijk de online versie van katern 6 op de pagina Kennisbasis.

Bekijk de afzonderlijke hoofdstukken van dit katern op de oude website van Velon.

Presentaties

De presentaties van Piet Murre van de Driestar hogeschool en Wouter Pols van Hogeschool Rotterdam zijn vanaf nu te downloaden.

Bekijk de presentatie van Piet Murre

Bekijk de presentatie van Wouter Pols