Tag: nro

‘Vertrek vanuit het basiskamp’

De expeditie lerarenagenda heeft een eerste tussenrapportage opgeleverd.

Vooraankondiging drie calls for proposals

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april 2022 is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd en gelanceerd.